Į pradžią
 
Naujiena
2010-07-09   Klaipėdos universitetas viešajai įstaigai moka už sau priklausančias patalpas
Klaipėdos universitete atlikę finansinį auditą už 2009 m., Valstybės kontrolės auditoriai antrus metus iš eilės nustatė reikšmingų teisės aktų pažeidimų tvarkant įstaigos finansus ir valdant patikėtą valstybės turtą. Kaip pastebi valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė, po praėjusių metų audito Klaipėdos universitetas ėmėsi veiksmų, kad pažeidimai nesikartotų. Tačiau nors jų mastas ir sumažėjo, reikšmingų pažeidimų neišvengta.„Tikimės, kad bent trečias kartas nemeluos ir šiais metais universitetas atidžiau priims sprendimus, kur ir kaip naudoti valstybės lėšas bei turtą?, – sako G. Švedienė.

Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad universitetas tinkamai neprižiūri, kaip naudojamas jo valdomas valstybės turtas. Nustatyta, kad Mokslo ir technologijų parkas, kuriam universitetas neatlygintinai perdavė valdyti per 3 tūkst. kv. m dydžio patalpas, dalį jų perdavė naudotis privačioms įmonėms ir įstaigoms, sudarydamas eksploatacijos sutartis, nors savo interneto svetainėje viešai skelbia, kad išnuomoja biuro patalpas. Nuomoti šį turtą galėjo tik pats universitetas viešo konkurso būdu, o gauti nuompinigiai privalėjo būti pervedami į valstybės biudžetą. Beveik šeštadaliu šių patalpų tokiomis pat sąlygomis naudojasi ir du universiteto padaliniai, 2009 m. Mokslo ir technologijų parkui už tai sumokėję 188 tūkst. Lt.

Klaipėdos universitetas 2007 m. su Skuodo, Kretingos ir Mažeikių rajonų savivaldybėmis sudarė sutartis, kuriomis įsipareigojo parengti šių savivaldybių teritorijų bendruosius planus. Vykdydamas sutartis universitetas su savo darbuotojais ir privačiais asmenimis pasirašė 83 autorines sutartis už daugiau nei 1,6 mln. Lt, netaikydamas Viešųjų pirkimų įstatymo. Todėl valstybiniai auditoriai negalėjo įsitikinti, ar teritorijų planavimo darbus universitetas įsigijo ekonomiškiausiu būdu.

Viešųjų pirkimų įstatymą universitetas pažeidė ir rekonstruodamas patikėjimo teise valdomas patalpas. Nustatyta, kad sutartis su konkursus laimėjusia statybų bendrove sudarė ne universitetas, o jo pasamdytas statybų darbų valdytojas, nors Viešųjų pirkimų įstatymas darbų pirkimo sutartį įpareigoja pasirašyti patį užsakovą.

Auditoriai taip pat nustatė, kad iš 2009 m. skirtų lėšų universitetas 204 tūkst. Lt panaudojo avansu sumokėti gyventojų pajamų mokestį ir užsisakė prekių bei paslaugų 2010-iesiems metams, nors teisės aktai ir draudžia avansu mokėti už kitų metų išlaidas. Universitetas į valstybės biudžetą taip pat laiku nepervedė už suteiktas paslaugas gautų beveik 400 tūkst. Lt.

Audito metu universitete rasta pažeidimų darbuotojams skiriant ir išmokant priedus ir priemokas. Be to, Klaipėdos universitetas netinkamai tvarkė ir turto, pajamų, išlaidų ir finansavimo iš biudžeto, pavedimų ir kitų lėšų buhalterinę apskaitą.

Medžiaga dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų perduota Generalinei prokuratūrai. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo Klaipėdos universiteto rektorių Vladą Žulkų per 60 dienų ištaisyti pažeidimus ir patraukti atsakomybėn juos padariusius asmenis. Audito ataskaitoje pažymima, kad universitetas ėmėsi įgyvendinti Valstybės kontrolės rekomendacijas.


Papildoma informacija: Rita Švedienė, 3-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6719.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Klaipėdos universitete atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-07-09

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.