Į pradžią
 
Naujiena
2010-07-13   Kūno kultūros ir sporto departamentas pradėjo taisyti klaidas
?Nors dėl gausybės pažeidimų praėjusiais metais Kūno kultūros ir sporto departamentas sulaukė griežto Valstybės kontrolės vertinimo, o Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, tačiau ir po 2009 m. finansinio audito departamente konstatavome reikšmingus teisės aktų pažeidimus?, – teigia valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. Anot jos, optimizmo suteikia tik tai, kad pažeidimų mastas yra mažesnis ir kad valstybinių auditorių rekomendacijos jau pradėtos įgyvendinti.

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba 2009 m. daugiau nei 3,5 mln. Lt paskirstė neskaidriai, reikalavimų neatitinkantiems projektams ir pažeisdama teisės aktus. Nustatyta, kad dauguma tarybos finansuotų projektų neatitiko jiems keliamų reikalavimų: iš projektų sąmatų nebuvo galima nustatyti, kas už gautas lėšas bus daroma, nepateikti visi reikalingi dokumentai. Kai kuriuose tarybos finansuotuose projektuose trūko net būtiniausios informacijos. Pavyzdžiui, sunkiosios atletikos salei rekonstruoti skirta 62 tūkst. Lt, nors projekto paraiškoje nenurodyta, kas bus rekonstruojama, kokios darbų apimtys, kokią ir kiek įrangos planuojama įsigyti ir už kokią kainą. Be to, nuo įvairių projektų vertinimo nenusišalino tarybos nariai, kurių vadovaujamų institucijų projektai buvo vertinami. Audito ataskaitoje pažymima, kad taryba, atsižvelgdama į auditorių pastabas, jau sugriežtino fondo lėšų skirstymą.

Nustatyta, kad pažeidžiant teisės aktus daugiau nei 713 tūkst. Lt fondo lėšų panaudota viešųjų įstaigų veiklai finansuoti, o ne konkretiems projektams vykdyti. Pavyzdžiui, VšĮ„Optimalūs sporto sprendimai“per 63 tūkst. Lt, skirtų jaunių ir jaunučių sporto žaidynėms surengti, panaudojo darbuotojų atlyginimams ir komunaliniams mokesčiams mokėti. Nutarus šią įstaigą likviduoti, sporto žaidynės taip ir nebuvo surengtos.

Nors 2009 m. departamentas parengė lėšų sporto federacijoms skyrimo tvarkos aprašą, tačiau jos nesilaikė ir lėšos organizacijoms buvo skirstomos pagal praėjusiais metais skirtų lėšų dydžius. Pasak auditorių, toks lėšų skirstymo būdas yra neskaidrus. 2009 m. tokiu būdu alpinizmo, lietuviško ritinio, sporto medicinos ir kitoms sporto federacijoms departamentas paskirstė 642 tūkst. Lt.

Auditorių vertinimu, valstybės biudžeto lėšų departamentas galėjo sutaupyti nepirkdamas teisinių paslaugų ir greičiau užbaigdamas jam pavaldžių įstaigų likvidavimą. Nustatyta, kad departamentas už daugiau nei 50 tūkst. Lt įsigijo teisines paslaugas, kurios numatytos dviejų institucijoje dirbančių teisininkų pareigybių aprašymuose. Auditoriai atkreipė dėmesį, kad kai kurias pavaldžias įstaigas departamentas likviduoja jau šešiolika metų, todėl valstybės lėšos naudojamos netaupiai ir neracionaliai.

Valstybės kontrolė pažymi, kad iki galo neišspręstas rentų mokėjimo klausimas sportinę karjerą baigusiems sportininkams. Teisės aktuose numatyta, kad renta mokama tik kito pajamų šaltinio neturintiems buvusiems sportininkams arba jas gaunantiems už darbą kūno kultūros ir sporto srityje. Tačiau teisės aktuose neišaiškinta, kas yra darbas kūno kultūros ir sporto srityje. Pasitaiko atvejų, kai rentas gauna karjerą baigę sportininkai, kurių mėnesiniai atlyginimai viršija 60 tūkst. Lt. 85-iems karjerą baigusiems sportininkams 2009 m. departamentas išmokėjo daugiau nei 2,8 mln. Lt rentų.

Audito ataskaitoje pažymima, kad departamentas ir jam pavaldžios įstaigos ėmėsi vykdyti valstybinių auditorių rekomendacijas.


Papildoma informacija: Daiva Bakutienė, 5-ojo audito departamento direktorė, tel. (8 5) 266 6756

Valstybinio audito ataskaita Dėl Kūno kultūros ir sporto departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-07-13

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.