Į pradžią
 
Naujiena
2010-07-16   Kultūros įstaigos turi išmokti skaičiuoti pinigus
?Nors Kultūros ministerija, reaguodama į praėjusiais metais valstybinių auditorių pareikštas pastabas, tobulino vidaus kontrolės sistemą, griežčiau kontroliavo valstybės lėšų ir turto naudojimą, tačiau būtina imtis dar konkretesnių ir griežtesnių priemonių tvarkai kultūros sistemoje įvesti?, – teigia valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė, apibendrindama ministerijoje atlikto 2009 m. finansinio ir teisėtumo audito rezultatus. Daugiausia pažeidimų nustatyta ministerijai pavaldžiuose Valstybiniame jaunimo teatre ir Valstybiniame simfoniniame orkestre bei įgyvendinant ministerijos finansuojamus tęstinius projektus.

Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad Valstybinio jaunimo teatro pastatų rekonstrukcija buvo vykdoma neekonomiškai. Teatras užsakovo funkcijoms vykdyti pasamdė UAB„Lietuvos paminklai?, o ši bendrovė statybos rangos sutartį sudarė su UAB„Kortas?. UAB„Lietuvos paminklams“už darbų priežiūrą buvo numatyta sumokėti 6,3 proc. jų kainos. Šios sutartys sudarytos pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą, nes pats teatras turėjo būti atsakingas už statybos rangos sutarčių sudarymą ir jų sąlygų vykdymą. Biuro baldus už 251 tūkst. Lt teatrui pirko bendrovė UAB„Kortas?. Auditoriai atkreipė dėmesį, kad jos nupirktų baldų kainos yra nuo 2,3 iki 9 kartų didesnės, lyginant su tokių pačių arba panašių baldų rinkos kainomis. Pavyzdžiui, rinkoje lankytojo kėdė kainuoja 59 Lt, o teatras už jas sumokėjo 535 Lt. Auditoriai įspėjo, kad ir ateityje vykdant šį projektą biudžeto lėšos gali būti naudojamos ne pačiu ekonomiškiausiu būdu, nes numatoma įsigyti prabangos prekių – natūralios odos minkštasuolį ir fotelį už beveik 9 tūkst. Lt, dvigulę lovą už 3 tūkst. Lt, skystųjų kristalų televizorių už beveik 12 tūkst. Lt, virtuvės komplektą už 10 tūkst. Lt ir kt.

Audito metu taip pat konstatuota, kad Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras neužtikrino, kad biudžeto asignavimai būtų naudojami ekonomiškai ir teisėtai, o patiriamos išlaidos neviršytų skirtų valstybės biudžeto asignavimų. 2009 m. orkestro prisiimti skoliniai įsipareigojimai už paslaugas, prekes ir už honorarus 548 tūkst. Lt viršijo einamųjų biudžetinių metų bendras finansavimo lėšas, tačiau, nepaisant to, orkestro vadovo įsakymu buvo didinami darbuotojų tarnybiniai atlyginimai. Pažymėtina, kad orkestro struktūroje nepatvirtinta dirigento pareigybė, o už dirigavimą orkestrui pagal viešojo atlikimo sutartis mokamas autorinis honoraras, kurio per metus apskaičiuota beveik 84 tūkst. Lt. Be to, neekonomiškai ir netaupiai panaudota 96 tūkst. Lt biudžeto lėšų už reklaminių tekstų ir priemonių kūrimą bei kitus darbus. Pavyzdžiui, už informacinės medžiagos apie koncertus sukūrimą ir orkestro gastrolinę veiklą pagal autorines sutartis sumokėta daugiau kaip 36 tūkst. Lt, nors reklaminės veiklos organizavimas ir vykdymas numatytas Koncertų skyriaus penkių darbuotojų pareigybių aprašymuose. Dar beveik 13 tūkst. Lt panaudota neteisėtai, nes sumokėta už Vilniaus kongresų rūmų kasos reklaminės medžiagos ir firminės atributikos eksponavimo projektą, kurio nereikėjo, nes firminė atributika jau buvo sukurta ir medžiaga eksponuojama.

Valstybiniai auditoriai taip pat nustatė, kad Kultūros ministerijoje netinkamai buvo naudojamos tęstiniams projektams skiriamos lėšos. Ministerija tarptautiniam teatro festivaliui„Sirenos 09“pagal nedetalizuotą sąmatą skyrė 250 tūkst. Lt, tačiau neįvertino, kad kai kurios išlaidos faktiškai buvo mažesnės. Projekto sąmata buvo tikslinama festivaliui jau pasibaigus, tačiau net ir tada nebuvo nurodytos išlaidos konkretiems spektakliams. Nustatyta, kad išlaidos apšvietimo, garso aparatūros nuomai ir spektaklių techniniam aptarnavimui faktiškai patirtos rodant tik tris spektaklius, o už paslaugas buvo sumokėta suma, numatyta dvylikai spektaklių. Dėl to kyla abejonių, ar biudžeto asignavimai naudoti racionaliai. Panašūs pažeidimai buvo daromi ir rengiant tarptautinio šiuolaikinio šokio festivalį„Naujasis Baltijos šokis“09?.

Atliekant Kultūros ministerijos finansinį (teisėtumo) auditą už 2009 metus buvo vertinama ir programa„Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009?. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos ministerija negavo ataskaitų apie 30-ies programos projektų, kuriems finansuoti buvo skirta 9,6 mln. Lt, įvykdymą. Ministerija ėmėsi priemonių, kad projektų vykdytojai pagrįstų lėšų panaudojimą arba jas grąžintų. Be to, ministerija informavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą apie galimą turto iššvaistymą VšĮ VEKS, kuri įgyvendino 4,5 mln. Lt vertės projektą„Europos menų mokykla?.

Audito ataskaitoje pažymima, kad ministerija ėmėsi įgyvendinti valstybinių auditorių rekomendacijas. Be to, ministerija informavo, kad už padarytus pažeidimus Valstybinio simfoninio orkestro direktoriui Gintarui Rinkevičiui skirtas papeikimas, o Valstybinio jaunimo teatro direktoriui Algirdui Latėnui – pastaba.


Papildoma informacija: Daiva Bakutienė, 5-ojo audito departamento direktorė, tel. (8 5) 266 6756

Valstybinio audito ataskaita Dėl Kultūros ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-07-16

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.