Į pradžią
 
Naujiena
2010-07-20   Vilniaus rajono savivaldybė lėšas turės grąžinti į valstybės biudžetą
Vilniaus rajono savivaldybėje atlikdami finansinį ir teisėtumo auditą už 2009 metus valstybiniai auditoriai nustatė, kad savivaldybė ne pagal paskirtį naudojo mokinio krepšelio lėšas ir asignavimus, skirtus valstybinėms funkcijoms atlikti, ne visada laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė priimtame sprendime įpareigojo Vilniaus rajono savivaldybę grąžinti į valstybės biudžetą per 2 mln. Lt ne pagal paskirtį panaudotų valstybės biudžeto tikslinės paskirties lėšų, o savivaldybės tarybą ir savivaldybės administracijos direktorę Liuciną Kotlovską įpareigojo pašalinti sprendime nurodytus pažeidimus ir kaltus asmenis patraukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

Vertindami Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinės mokyklos pastato statybas, kurioms 2006-2009 m. buvo skirta 6,7 mln. Lt valstybės lėšų, auditoriai nustatė, kad buvo pažeisti teisės aktai ir lėšos buvo naudojamos neracionaliai. Pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą neskaičiuota numatomų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė, nesivadovauta kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, papildomais susitarimais pakeistos pirkimo sąlygos. Nesant projektinės užduoties buvo nupirkti 88 tūkst. Lt vertės priešprojektiniai pasiūlymai, netaikant nustatytos pirkimų tvarkos įsigyti papildomi 333 tūkst. Lt vertės darbai, statybos rangos sutartyje 755 tūkst. Lt įrenginių išlaidoms ir užsakovo rezervui nenustatytos kainodaros taisyklės, nenurodyti perkami įrengimai ir jų kiekiai. Auditorių vertinimu, savivaldybės administracija nepasinaudojo galimybe pirkimą suskirstyti į atskiras dalis, taip nuperkant reikalingus baldus ir įrenginius už 161 tūkst. Lt mažesnę kainą. Atsižvelgiant į statybos kainų indeksus, 2009 m. atliktų statybos darbų kaina galėjo būti iki 195 tūkst. Lt mažesnė. Valstybinių auditorių nuomone, tęsiant šios mokyklos statybą, yra rizika, kad lėšos ir ateityje gali būti panaudotos neteisėtai ir neefektyviai.

Audito metu taip pat nustatyta, kad neracionaliai ir ne pagal paskirtį Vilniaus rajono savivaldybė panaudojo 1,3 mln. Lt mokinio krepšeliui finansuoti skirtų valstybės lėšų - savivaldybė jas skyrė mokyklų ūkio išlaidoms apmokėti, nors tam tikslui turėjo naudoti savivaldybės biudžeto lėšas. Pastebėta, kad kai kuriose Vilniaus rajono mokyklose vienam pedagogui tenka per mažas mokinių skaičius, nesukomplektuotos klasės, todėl mokinio krepšelio lėšos naudojamos netolygiai ir neracionaliai.

Be to, auditoriai nurodė, kad savivaldybėje ne pagal paskirtį buvo panaudoti iš valstybės biudžeto gauti 748 tūkst. Lt valstybinėms funkcijoms atlikti, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus 333 tūkst. Lt vertės valstybės turtas buvo perduotas patikėjimo teise valdyti įstaigoms, kurios nėra šio turto patikėtinės, daugiau nei 110 tūkst. Lt vertės turtas buvo nurašytas, 1,8 mln. Lt vertės valstybei priklausančiomis elektros linijomis neatlygintinai naudojasi akcinė bendrovė.

Vilniaus rajono savivaldybė įsipareigojo ištaisyti daugelį auditorių nurodytų klaidų ir pažeidimų, tačiau nesutiko vadovautis mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais, todėl kreipėsi į Vyriausybę prašydama šiuos kriterijus pakeisti.

Vilniaus rajono savivaldybei valstybinėms funkcijoms vykdyti iš valstybės biudžeto 2009 m. buvo skirta beveik 78 mln. Lt. Valstybės kontrolei teisės aktais pavesta audituoti savivaldybėms skiriamas valstybės biudžeto lėšas ir valstybės turto valdymą.


Papildoma informacija: 3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Rita Švedienė, tel. (8 5) 266 6719.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Vilniaus rajono savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 6724, mob. 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-08-25

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.