Į pradžią
 
Naujiena
2010-07-29   Klaipėdos miesto savivaldybė įpareigota taisyti pažeidimus
Klaipėdos miesto savivaldybėje atlikę 2009 metų finansinį ir teisėtumo auditą valstybiniai auditoriai nustatė reikšmingus teisės aktų pažeidimus, naudojant valstybės turtą, mokinio krepšelio ir statyboms skirtas valstybės biudžeto lėšas.

Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomi valstybei priklausantys 3 gyvenamieji pastatai, 11 negyvenamųjų pastatų ir patalpų bei 2 inžineriniai statiniai neužregistruoti apskaitos registruose. Dalis pastatų yra nenaudojami, fiziškai nusidėvėję ir blogos būklės, gyvenamasis namas, sandėlis ir kiti kiemo statiniai nugriauti nenustatytomis aplinkybėmis, po jais nesuformuotas žemės sklypas. Du butus savivaldybė turėtų perimti savo nuosavybėn, nes dabar jie naudojami kaip rezerviniai ir socialiniai būstai.

Auditoriai nustatė pažeidimų naudojant mokinio krepšeliui skirtas lėšas. Daugiau kaip 105 mln. Lt ugdymo įstaigoms paskirstyta ne pagal mokinių skaičių.„Ąžuolyno“gimnazija 4,5 tūkst. Lt panaudojo neteisėtai, autorinėms paslaugoms apmokėti, o Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla,„Pamario“vidurinė mokykla ir„Versmės“specialioji mokykla-darželis pažeidė teisės aktus, nes beveik 69 tūkst. Lt darbo užmokesčiui skirtų asignavimų panaudojo darbdavių socialinės paramos išlaidoms.

Statydama daugiafunkcį sporto ir pramogų kompleksą Klaipėdos savivaldybė sutartyje su rangovu numatė 5 proc. statybos darbų vertės užsakovo rezervą nenumatytiems darbams atlikti, t. y. 2,6 mln. Lt, tačiau šiems darbams nenustatė kainodaros taisyklių, kaip numatyta teisės aktuose. Be to, kaip faktinės išlaidos nepagrįstai užregistruota daugiau kaip už 440 tūkst. Lt neatliktų darbų, už kuriuos buvo sumokėta avansu ir neregistruotas šios sumos debetinis įsiskolinimas.

Valstybės kontrolė įpareigojo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą ir administracijos direktorių Aloyzą Každailevičių įstatymų nustatyta tvarka traukti pažeidimus padariusius asmenis tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

Klaipėdos miesto savivaldybė 2009 m. valstybinėms funkcijoms atlikti panaudojo 15,3 mln. Lt, mokinio krepšeliui finansuoti - 105,5 mln. Lt, Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti - 3,5 mln. Lt. Savivaldybė 2009 m. pabaigoje patikėjimo teise valdė valstybės turto, kurio įsigijimo vertė 25 mln. Lt. Valstybės kontrolei pavesta audituoti savivaldybėms skiriamas valstybės biudžeto lėšas ir valstybės turto valdymą.


Papildoma informacija: Rita Švedienė, 3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6719.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Klaipėdos miesto savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 6724, mob. 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-08-25

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.