Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2010-08-16   Sveikatos apsaugos ministerijoje - turto valdymo problemos
?Auditas Sveikatos apsaugos ministerijoje atskleidė visą eilę valstybės turto valdymo problemų, - teigia valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. - Ministerija netinkamai prižiūrėjo didelės vertės valstybės turtą, nesilaikydama teisės aktų reikalavimų skirstė lėšas viešosioms įstaigoms ir visuomeninėms organizacijoms?. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojo priimtu sprendimu sveikatos apsaugos ministras įpareigotas reikšmingus teisės aktų pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

Ministerijos apskaitos duomenimis, jos turtas vertinamas daugiau nei 1 mlrd. Lt, bet didžioji jo dalis - 994 mln. Lt pagal panaudos sutartis perduota naudoti 270-čiai viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų. Audito metu nustatyti turto pardavimo ir nurašymo pažeidimai rodo, kad ministerija nepajėgi užtikrinti viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms pagal panaudos sutartis perduoto turto tinkamo valdymo ir naudojimo. Prieš trejus metus Valstybės kontrolė rekomendavo visą ministerijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir spręsti klausimą dėl nenaudojamo nekilnojamojo ilgalaikio turto. Šiemet valstybiniai auditoriai rekomendavo organizuoti sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nekilnojamojo turto inventorizaciją ir, esant neatitikimų, imtis reikiamų priemonių.

Valstybiniai auditoriai ministerijai turėjo priekaištų ir dėl netinkamo valstybės biudžeto lėšų naudojimo. Nustatyta, kad neatlikusi viešųjų pirkimų procedūrų ministerija pagal sutartis įvairioms asociacijoms, viešosioms įstaigoms ir uždarajai akcinei bendrovei paskirstė 364 tūkst. Lt paslaugoms įsigyti, projektams, konferencijoms ir renginiams finansuoti. Dar beveik 52 tūkst. Lt, nesilaikant Sveikatos sistemos įstatymo, ministro įsakymu buvo skirta sveikatinimo veikloje dalyvaujančioms viešosioms įstaigoms bei labdaros ir paramos fondui.

Visus valstybės kontrolieriaus pavaduotojo priimto sprendimo reikalavimus ministerija įpareigota įvykdyti per 90 kalendorinių dienų.


Papildoma informacija: Laima Šipkauskienė, 1-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6712.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 6792, mob. 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-09-03

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.