Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2010-08-05   Valstybės kontrolė Vidaus reikalų ministerijoje pasigedo efektyvaus turto valdymo
Įvertinusi, kaip Vidaus reikalų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos valdo 390 mln. Lt vertės ilgalaikį turtą, Valstybės kontrolė konstatavo, kad jis gali būti valdomas ir taupiau, ir racionaliau. Anot valstybinių auditorių, ministerijai pavyktų gerokai sutaupyti, jei visi ilgalaikio turto valdymo klausimai būtų patikėti tik vienai ministerijos įstaigai, kuri griežtai kontroliuotų, kaip ir kam jis naudojamas.

Daugiau nei prieš dešimt metų Vidaus reikalų ministerijos įkurtoms įstaigoms - Turto valdymo ir ūkio departamentui bei Autoūkiui - turėjo būti perduoti viso ministerijai ir trylikos jai pavaldžių įstaigų, išlaikomų iš ministerijai skirtų lėšų, priklausančio turto valdymo klausimai. Tačiau iki šiol apie 40 proc. turto ir toliau valdo visos trylika ministerijos įstaigų. Dviejose įstaigose, kurios turtą turėjo valdyti centralizuotai, 2009 m. dirbo 176 darbuotojai, kurių išlaikymui skirta 5,1 mln. Lt. Pačioje ministerijoje ir kitose jos įstaigose su turto valdymo klausimais iš dalies dirba dar apie 150 darbuotojų. Auditorių vertinimu, turto valdymą sutelkus vienoje įstaigoje, sumažėtų jo valdymo išlaidos ir būtų galimybė sistemiškai spręsti turto valdymo problemas.

Audito metu nustatyta, kad ministerija ir jos įstaigos valdo daugiau patalpų ir transporto priemonių, nei reikalinga jų funkcijoms atlikti. Be to, nė viena institucija neturi apibendrintos informacijos, kiek kainuoja išlaikyti ministerijos ir pavaldžių įstaigų naudojamas patalpas. Auditorių įsitikinimu, be šių duomenų institucijos negali priimti ekonomiškai racionalių sprendimų dėl turimo turto valdymo. Auditoriai atkreipė dėmesį, kad neekonomiško turto valdymo problema aktuali ne vienai valstybės institucijai, nes teisės aktai neįpareigoja analizuoti turto valdymo išlaidų, nenumatyta atsakomybė už netinkamą valstybės turto valdymą.

Valstybiniai auditoriai kritiškai įvertino ir ministerijos Autoūkio transporto valdymą. Pertvarkyti šios įstaigos darbą ir jos finansavimą Valstybės kontrolė ministerijai buvo nurodžiusi jau 2005-aisiais, tačiau rekomendacija taip ir liko neįgyvendinta. Iš šiuo metu Autoūkio valdomos 181 transporto priemonės ministerija ir trylika jos įstaigų nuolat naudojasi tik 26-iomis, tuo tarpu 111 transporto priemonių savo veiklai naudoja Policijos įstaigos ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kurios iš valstybės biudžeto gauna atskirą finansavimą. Autoūkis aptarnauja ir dalį pačiam Policijos departamentui priklausančių transporto priemonių: atlieka remontą, pila degalus, keičia padangas ir kitas medžiagas - visa tai atliekama ministerijai skirtomis biudžeto lėšomis. Auditorių nuomone, ministerija turi atsisakyti šios ydingos praktikos, nes ji neleidžia tinkamai kontroliuoti, kam ir kaip naudojamas ministerijos tarnybinis transportas bei lėšos, skiriamos jam išlaikyti.

Valstybiniai auditoriai atkreipė dėmesį, kad ministerijos Autoūkis teikia ir komercines keleivių bei krovinių gabenimo, remonto, transporto priemonių plovimo ir panašias paslaugas. Auditorių manymu, tokios paslaugos nėra būdingos viešajam sektoriui, todėl ilgainiui jų reikėtų atsisakyti.

Valstybės kontrolė Vidaus reikalų ministerijai pateiktose rekomendacijose nurodė iš esmės pertvarkyti visą ministerijos ir jos įstaigų turto valdymo organizavimą. Vidaus reikalų ministerija tai įsipareigojo atlikti iki 2011 m. pradžios.


Papildoma informacija: Sigita Gorovniova, 4-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6748.

Valstybinio audito ataskaita Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų turto valdymas


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 6792, mob. 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-09-03

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.