Į pradžią
 
Naujiena
2010-09-14   Seime pristatyta Valstybės kontrolės 2009 m. veiklos ataskaita
?Įvertinę 20 mlrd. Lt šalies biudžeto lėšų panaudojimą per atliktus 125 finansinius auditus matome, kad valstybės institucijos daro mažiau buhalterinės apskaitos klaidų, atsakingiau naudoja valstybės lėšas ir turtą, tačiau vis dar randame nemažai atvejų, kai valstybės lėšos galėjo būti naudojamos racionaliau?, – Seimui pristatydama 2009 m. institucijos veiklos ataskaitą teigė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. Po Valstybės kontrolės atliktų auditų pernai į valstybės biudžetą grąžinta per 850 tūkst. Lt, atstatyta turto už 42 mln. Lt.

G. Švedienė pažymėjo, kad 2009 m. buvo atlikti visi Valstybės kontrolės strateginiame veiklos plane numatyti darbai: įgyvendinta visa Valstybinio audito programa, audituota 82 proc. visų valstybės biudžeto asignavimų. Valstybės kontrolierė pasidžiaugė, kad audito subjektai įgyvendino 87 proc. audito rekomendacijų, tačiau akcentavo, kad auditų kokybė ir rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra ir toliau išliks vienu svarbiausių institucijos prioritetų.

Praėjusiais metais Valstybės kontrolė atliko 29 veiklos auditus, kurių metu vertintas valstybės lėšų ir kito turto valdymo efektyvumas energetikos, transporto, vidaus ir užsienio politikos, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kultūros ir kitose srityse.

Valstybės kontrolierė atkreipė Seimo narių dėmesį į vėluojamus įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus Sanglaudos projektus. Vertindami šiuos projektus, daugiausia pažeidimų valstybiniai auditoriai aptiko viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje.

G. Švedienė akcentavo ir informacinių sistemų auditus, kuriems Valstybės kontrolė skiria vis daugiau dėmesio. Pernai atlikus penkis tokius auditus nustatyta, kad dėl nesutvarkytos teisinės bazės nesprendžiamos sistemų integralumo, saugos procesų valdymo problemos, projektai dažnai pradedami neįvertinus jau esančių sistemų, neatlikus kaštų ir naudos analizės.„Todėl neretai šiems projektams skirtos lėšos panaudojamos neefektyviai, visuomenė iš šių projektų nesulaukia tos naudos, kokios buvo tikimasi?, – teigia valstybės kontrolierė.

Pristatydama esamus Valstybės kontrolės veiklos prioritetus, G. Švedienė pabrėžė, kad finansinių auditų metu daugiausia dėmesio skiriama apskričių likvidavimo, išlaidų optimizavimo, mokinio krepšelio lėšų ir valstybės investicijų programoje numatytų projektų įgyvendinimo efektyvumo ir teisėtumo klausimams. Tuo tarpu atlikdami veiklos auditus valstybiniai auditoriai vertina, kaip įgyvendinamas vienas iš valstybės strateginių tikslų – kuriama konkurencinga ekonomika.

Papildoma informacija: Mindaugas Macijauskas, Audito plėtros departamentas, tel. (8 5) 266 6758.

Valstybės kontrolės 2009 metų veiklos ataskaita

Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-09-14

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.