Į pradžią
 
Naujiena
2010-09-29   Seimas pritarė Valstybės kontrolės 2009 metų veiklos ataskaitai
Pripažinęs, kad Valstybės kontrolės aktyvus darbas vykdant Konstitucijoje ir Valstybės kontrolės įstatyme jai numatytus tikslus daro teigiamą poveikį šalies finansų valdymui ir viešojo sektoriaus kontrolės sistemos tobulinimui, o aktyvus bendradarbiavimas su Seimu prisideda prie parlamentinės kontrolės stiprinimo, Seimas rugsėjo 28 d. pritarė Valstybės kontrolės 2009 m. veiklos ataskaitai.

Už Seimo nutarimą„Dėl Valstybės kontrolės 2009 metų veiklos ataskaitos“balsavo 66 Seimo nariai, prieš balsavusiųjų nebuvo, susilaikė vienas parlamentaras.

Pasak Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, Valstybės kontrolė ir toliau nuosekliu darbu sieks padėti valstybei išmintingai valdyti savo turtą ir lėšas.„Atlikdami valstybinius auditus didžiausią dėmesį skirsime svarbiausiems ir aktualiausiems valstybės lėšų ir turto valdymo klausimams, stiprinsime rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą, siekdami padidinti valstybinio audito poveikį?, – teigia valstybės kontrolierė.

Priimtu nutarimu Seimas Valstybės kontrolei pasiūlė dar labiau sustiprinti valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, operatyviai reaguoti į galimai neteisėto ir neefektyviai valdomo valstybės turto atvejus. Siekiant prevenciškai užkirsti kelią pasikartojančioms reikšmingoms klaidoms ir pažeidimams, Valstybės kontrolei pasiūlyta susisteminti valstybinio audito metu nustatomas pasikartojančias reikšmingas klaidas ir apie jas informuoti viešojo administravimo funkcijas atliekančius subjektus. Seimas taip pat paragino Vyriausybę ir valstybės institucijų vadovus laiku įgyvendinti Valstybės kontrolės pateikiamas rekomendacijas ir apie tai informuoti Valstybės kontrolę.

Per 2009 metus valstybiniai auditoriai atliko 125 finansinius (teisėtumo) auditus. Jų metu įvertintas 20 mlrd. Lt panaudojimas – tai sudarė beveik 82 proc. 2008 metų valstybės biudžeto asignavimų. Pernai atlikti auditai 23-iose savivaldybėse, jų metu audituota 1,3 mlrd. Lt, arba 52 proc. panaudotų specialiųjų tikslinių dotacijų. Po Valstybės kontrolės auditų pernai į valstybės biudžetą grąžinta virš 850 tūkst. litų, atstatyta turto už 42 mln. litų, į savivaldybių biudžetus atstatyta lėšų už 374 tūkst. litų.

Taip pat 2009 metais baigti 29 veiklos auditai. Jų metu vertintas valstybės turto valdymas energetikos, transporto ir komunikacijos, valstybės ūkio, vidaus ir užsienio politikos, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kultūros, sporto, švietimo, teisingumo, nacionalinio saugumo, valstybinės žemės naudojimo srityse.


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6794, 8 609 98143, ngaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-09-29

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.