Į pradžią
 
Naujiena
2010-09-30   Kodėl nesurenkami akcizai?
Valstybės kontrolės auditoriai įvertino akcizų administravimo ir tarifų keitimo rezultatyvumą. Akcizais Lietuvoje yra apmokestinami etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, apdorotas tabakas, energiniai produktai ir elektros energija. 2008 ir 2009 metais akcizų tarifai buvo padidinti beveik visoms akcizinėms prekėms, tačiau akcizų pajamų planai, sumažėjus akcizais apmokestinamų prekių realizacijai ir veikiant tokiems veiksniams kaip ekonominis nuosmukis ir nelegali prekių apyvarta, nebuvo įvykdyti. Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, akcizų tarifų didinimo tikslai„ papildomų pajamų į valstybės biudžetą surinkimas ir kai kurių prekių vartojimo apribojimas„ iš dalies nepasiekti, nes nesuvaldoma nelegali prekių apyvarta. Be to, tam tikrais atvejais nepakankamai įvertinama, kokias neigiamas socialines ir ekonomines pasekmes gali turėti tarifų keitimas.

Audito metu buvo vertinama akcizus administruojančių institucijų„ Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento„ vykdoma akcizų mokėjimo kontrolė. Nustatyta, kad dalis daugiausiai akcizų sumokančių mokėtojų netikrinami daugiau kaip metus. Tokia subjektų tikrinimo atranka gali turėti neigiamos įtakos akcizų pajamų surinkimui.

Nagrinėjant Baudžiamajame kodekse numatytas ir teismų skiriamas bausmes už kontrabandą ir neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, nustatyta, kad skiriamos baudos dažniausiai nepadengia valstybės biudžetui padaromos žalos ir papildomų išlaidų, kurios patiriamos saugant ir naikinant sulaikytas nelegalias akcizais apmokestinamas prekes. Kovą su nelegalia akcizinių prekių realizacija apsunkina ir tai, kad įstatymuose nėra nustatyta atsakomybė asmenims, perkantiems nelegaliai įvežtas akcizais apmokestinamas prekes.

Audito ataskaitoje pažymima, kad rengiant akcizų įstatymų projektus dėl tarifų keitimo tam tikrais atvejais buvo nepakankamai įvertinami kai kurie su socialiniais ir ekonominiais aspektais susiję klausimai, todėl identifikuojamos ne visos dėl įstatymo priėmimo galinčios kilti neigiamos pasekmės ir nenumatomos jų valdymo priemonės.

Auditorių nuomone, dalis priemonių, kurios įtrauktos į Kovos su akcizais apmokestinamų prekių kontrabanda ir nelegalia apyvarta stiprinimui planą, yra nekonkrečios, neorientuotos į galutinį rezultatą, metiniai tokių priemonių planai tvirtinami beveik įpusėjus metams.

Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį, kad valstybės institucijos jau ėmėsi priemonių griežčiau kovoti su nelegalia akcizinių prekių apyvarta. Numatoma didinti baudas už kontrabandą bei nelegalią akcizinių prekių apyvartą bei kitus sunkius ekonominius ir finansinius nusikaltimus, bus analizuojama galimybė taikyti administracinę atsakomybę asmenims, įsigijusiems nelegaliu būdu platinamas akcizais apmokestinamas prekes. Užkertant kelią krovininiais ir lengvaisiais automobiliais įvežamų degalų nelegaliai apyvartai ir kontrabandai, Muitinė ir Valstybinė mokesčių inspekcija pradėjo vykdyti sustiprintas kontrolės priemones.

Valstybės kontrolė rekomendavo Vyriausybei numatyti papildomas priemones, užtikrinančias, kad teisės aktų projektai dėl akcizų tarifų keitimo būtų derinami su visomis suinteresuotomis institucijomis. Taip pat pasiūlyta rengiant įstatymų projektus dėl akcizų tarifų keitimo atlikti išsamesnį numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimą. Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Muitinės departamentui rekomenduota tobulinti tikrintinų mokesčių mokėtojų atranką.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktorius Rimantas Sanajevas (8 5) 266 6741.

Valstybinio audito ataskaita Akcizo mokesčio administravimas


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-09-30

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.