Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2010-10-15   Valstybės kontrolė stiprina bendradarbiavimą su auditą atliekančiomis institucijomis
Valstybės kontrolė stiprina bendradarbiavimą su viešųjų finansų priežiūrą atliekančiomis institucijomis – Lietuvos auditorių rūmais, Vidaus audito asociacija, Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis bei Finansų ministerija. Šiuo tikslu rengiamasi peržiūrėti ir atnaujinti susitarimą, kuriame bus numatyti bendradarbiavimo tikslai, sritys ir formos. Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė pirmajame darbo grupės bendradarbiavimo sistemai atnaujinti posėdyje pabrėžė 2005 m. pasirašyto susitarimo atnaujinimo svarbą. Anot jos, šiuo metu tikslinga parengti ir šiemet pasirašyti naują strateginį susitarimą, leisiantį institucijoms ir organizacijoms dar artimiau dalinantis gerąja praktika, spręsti aktualias finansų ir turto kontrolės problemas.

Susitikime kalbėta, kad Valstybės kontrolei svarbu perimti Lietuvos auditorių rūmų žinias ir patirtį audituojant konsoliduotas ataskaitas. Viešojo sektoriaus išorės auditoriams svarbu nedubliuoti vidaus auditorių darbo, o pasinaudojus jų vertinimais, mažinti darbų apimtis, kurios gerokai išaugs pradėjus audituoti konsoliduotas finansines ataskaitas. Su Finansų ministerija aktualu bendradarbiauti tam, kad būtų tarpusavyje suderintos kai kurios vidaus ir išorės audito metodikos.

Viešajame sektoriuje vykdoma apskaitos reforma taip pat reikalauja glaudaus savivaldybių kontrolierių ir Valstybės kontrolės darbo. Valstybiniai auditoriai jau pradėjo bendradarbiavimą su savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis, susitikimo dalyviai buvo trumpai supažindinti su pradėtomis vykdyti svarbiomis priemonėmis, kurios padės pagerinti atliekamų auditų kokybę.

Privataus sektoriaus atstovai išreiškė norą bendradarbiauti su aukščiausiąja audito institucija mokymų srityje, juos domina veiklos audito atlikimo teorija ir praktika, o vidaus auditoriams būtų naudingos Valstybės kontrolės žinios ir patirtis atliekant informacinių sistemų auditus.

Susitikime galimas bendradarbiavimo sritis aptarė į bendradarbiavimo grupę deleguoti institucijų ir organizacijų atstovai: Lietuvos auditorių rūmų viceprezidentas Sigitas Babarskas, Vidaus auditorių asociacijos valdybos narys Alenas Gumuliauskas, Savivaldybių kontrolierių asociacijos atstovė, Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Gražina Tamulionienė, Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos ir priežiūros skyriaus vedėjas Jonas Vaitkevičius bei Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento direktorė Regina Rudokienė.

Papildoma informacija: Audito plėtros departamento direktorė Regina Rudokienė, (8 5) 266 6772.

Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, (8 5) 266 6794, 8 609 98143, ngaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-10-15

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.