Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2010-10-21   Valstybės kontrolė patvirtino Europos Komisijai teikiamas ataskaitas už 2004-2006 m. skirtų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą
Valstybės kontrolė, remdamasi savo atliktų auditų ir kitų nacionalinių bei Europos Sąjungos (ES) institucijų patikrinimų rezultatais, Europos Komisijai (EK) pateikė išvadą, kad Finansų ministerijos parengtos galutinės išlaidų ataskaitos apie 2004-2006 m. skirtų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą visais reikšmingais atžvilgiais yra teisingos. Auditorių nuomone, šios išlaidos yra padarytos pagal reglamentus ir paramos nuostatas, o EK pateiktos paraiškos paramos likučiams gauti yra pagrįstos. Europos Komisijai įvertinus baigiamuosius dokumentus, mūsų valstybei turėtų būti išmokėtas minėtam periodui skirtų beveik 152 mln. Lt paramos lėšų likutis. Bendrijos struktūrinė parama buvo skiriama iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus ir Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės. Valstybės kontrolė, vykdydama ES reglamentuose nustatytas funkcijas, BPD įgyvendinimo laikotarpiu vertino ES struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą.

Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) įgyvendinimui buvo skirta 4,2 mlrd. Lt. ES lėšos sudarė 3,1 mlrd. Lt, Lietuvos valstybės biudžeto - 1 mlrd. Lt, privačios lėšos - 100 mln. Lt. Pagrindinis BPD tikslas - sustiprinti nacionalinio ūkio konkurencingumą, paspartinti perėjimą prie žinių ekonomikos ir jos plėtrą, kuri lemia aukštesnį gyvenimo lygį ir visų šalies gyventojų gerovę.

Vykdant dokumentą, buvo įgyvendinti 3 524 sutartyse numatyti projektai, skirti socialinėms reikmėms, regionų raidai, žemės ūkio ir žuvininkystės plėtrai. Buvo plėtojama pramonės ir žemės ūkio gamyba, energetika, transporto sistema, modernizuojama švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės sferos infrastruktūra, įgyvendinami gamtosauginiai projektai, tobulinama įvairių sričių darbuotojų kvalifikacija, vykdomos visuomenės švietimo kampanijos.

Įvertinę paramos administravimą ir jų panaudojimo priežiūrą atliekančių institucijų darbą valstybiniai auditoriai konstatavo, kad jos savo funkcijas BPD užbaigimo metu atliko tinkamai. Institucijos ištaisė patikrinimų metu nustatytas klaidas, įgyvendino rekomendacijas, ėmėsi tinkamų priemonių šalinant nustatytus trūkumus. Neteisėtai išmokėtos paramos lėšos išskaičiuotos iš Europos Komisijai teiktų mokėjimo paraiškų. Nustatyta, kad sumų, kurių neįmanoma išieškoti, o taip pat abejotinų ir nurašytų skolų, nėra.

Valstybiniai auditoriai BPD įgyvendinimo laikotarpiu teikė rekomendacijas ES paramos administravimui gerinti. Jie atkreipė dėmesį, kad lėšų valdymo ir kontrolės funkcijoms vykdyti stigo tinkamai parengtų darbuotojų, nepakako kompetencijos tikrinant pirmą kartą gaunamą struktūrinę paramą, ne visur buvo nustatytos vidaus darbo procedūros, nepakankamai aiškiai ir išsamiai reglamentuotos darbo procedūros. Buvo teikiami ne visi arba nepakankamai išsamūs išlaidas pateisinantys dokumentai, buvo pastebėta viešųjų pirkimų, darbo užmokesčio išlaidų kontrolės trūkumų. Baigiamojo audito metu valstybiniai auditoriai įsitikino, kad teiktos rekomendacijos įgyvendintos.


Papildoma informacija: Vilija Stirbienė, Valstybės kontrolės 7-ojo audito departamento direktorė, tel. (8 5) 204 7660.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Europos Komisijai dėl Bendrijos pagalbos likučio iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo orientavimo skyriaus vertinimo

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Europos Komisijai dėl Bendrijos pagalbos likučio iš Europos regioninės plėtros fondo vertinimo

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Europos Komisijai dėl Bendrijos pagalbos likučio iš žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės vertinimo

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento galutinės išlaidų ataskaitos ir mokėjimo paraiškos Europos Komisijai dėl Bendrijos pagalbos likučio iš Europos socialinio fondo sumokėjimo vertinimo


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-10-21

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.