Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2010-10-28   Bibliotekoms reikia aiškių plėtros gairių
?Kiek mūsų šaliai reikia viešųjų bibliotekų“Kas turi būti jų fonduose“Kokias paslaugas ateityje teiks bibliotekininkai“Į šiuos klausimus turėtų atsakyti bibliotekų plėtros strategija, kuri dar nėra parengta, todėl bibliotekų renovacijai ir modernizavimui skiriamos lėšos gali neduoti laukiamos naudos?, – sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė, apibendrindama valstybinį auditą apie šalies bibliotekų modernizavimą.

Pagal Bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003-2013 m. programą, iki šiol renovacijai skirta 175 mln. Lt. Nors tai daugiau, negu buvo numatyta, tačiau už šias lėšas atlikta vos trečdalis numatytų darbų. Patalpos buvo renovuojamos be aiškių kriterijų, nežinant koks turi būti bibliotekų plotas ir kokie reikalavimai keliami patalpoms. Be to, dalis programoje numatytų renovuoti bibliotekų negavo žadėto valstybės finansavimo, o kai kurios jį gavo, nors jų renovacija programoje nebuvo numatyta. Todėl Vyriausybei rekomenduota nefinansuoti naujų renovacijos darbų kol nebus patvirtinta bibliotekų plėtros ilgalaikė programa, apibrėžta modernios bibliotekos samprata, tikslai, kokybiniai reikalavimai bibliotekų pastatams, valdymui, paslaugoms ir programoms.

Programoje nurodytas bibliotekų fondų komplektavimo lėšų poreikis 2003-2013 m. siekė 104 mln. Lt. Buvo numatyta, kad vienam gyventojui per metus turėtų būti skiriama 3 Lt knygoms įsigyti, t. y. 250-300 knygų 1000 gyventojų. Tačiau šiuo metu vienam gyventojui skiriama tik 0,69 Lt ir knygų nuperkama septynis kartus mažiau. Be to, fondai menkai tepapildomi naujomis skaitmeninėmis medijomis, jos sudaro tik apie 1מ proc. viešųjų bibliotekų bendrojo fondo. Auditorių nuomone, dėl šių priežasčių artimiausiais metais gali reikšmingai sumažėti bibliotekų lankytojų skaičius ir fondų naudojimas.

Valstybiniai auditoriai teigiamai įvertino 2007 m. pradėtą projektą„Bibliotekos pažangai?. Jis įgyvendinamas trišaliu Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bei Bilo ir Melindos Geitsų fondo susitarimu. Projekte numatytiems darbams atlikti Lietuva įsipareigojo skirti 13 mln. Lt, Geitsų fondas – 38 mln. Lt. Už šias lėšas perkami kompiuteriai, interneto įranga, daugiafunkciniai įrenginiai, įrengiamas plačiajuosčio interneto ryšys, bibliotekų darbuotojai ir lankytojai mokomi naudotis kompiuterine technika. Praėjusiais metais viešąją interneto prieigą teikė jau apie 82 proc. visų šalies viešųjų bibliotekų ir jų filialų – tai maždaug trečdaliu daugiau negu prieš metus. Tačiau auditoriai atkreipė dėmesį, kad yra grėsmė, jog projektui pasibaigus techninės įrangos atnaujinimas ir bibliotekininkų mokymai strigs, todėl Kultūros ministerijai pasiūlyta išlaikyti bibliotekų pasiektą pažangą.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 5-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Lina Balėnaitė (8 5) 266 6726.

Valstybinio audito ataskaita Bibliotekų renovacija ir modernizavimas


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-10-28

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.