Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2010-11-08   Asmens dokumentams išrašyti skiriami ištekliai naudojami neefektyviai
Valstybės ištekliai, skiriami asmens dokumentams išrašyti, naudojami neefektyviai, nustatė Valstybės kontrolė, atlikusi auditą Vidaus reikalų ministerijoje ir prie jos veikiančiame Asmens dokumentų išrašymo centre (ADIC). Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, šiam tikslui skirtos lėšos naudojamos netaupiai, įrangos ir blankų pirkimai nekontroliuojami, panaudojamas ne visas įrangos pajėgumas. Valstybės kontrolierė pažymėjo, kad Vyriausybė, atsižvelgdama į Valstybės kontrolės siūlymą, pavedė Vidaus reikalų ministerijai rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius asmens dokumentų išrašymą. Tai teikia vilčių, kad šioje srityje bus įvesta reikiama tvarka, kuri leis sumažinti ne tik valstybės, bet ir gyventojų išlaidas asmens dokumentams.

2002 m. įsteigtam ADIC buvo pavesta centralizuotai išrašyti asmens dokumentus. Auditoriai atkreipė dėmesį, kad nors centras nepanaudoja visų turimų pajėgumų, kai kurių dokumentų išrašymą organizuoja kitos įstaigos, kurios taip pat perka įrangą ar dokumentų išrašymo paslaugas. Todėl Valstybės kontrolė rekomendavo Vyriausybei išnagrinėti galimybes ir priimti sprendimus dėl kitų institucijų vykdomų asmens dokumentų išrašymo organizavimo funkcijų perdavimo ADIC.

Įvertinę asmens dokumentų blankų ir jiems išrašyti reikalingos įrangos pirkimus, auditoriai nurodė, kad vykdant pirkimus formaliai buvo laikomasi teisės aktų, tačiau šiems tikslams skirtos valstybės biudžeto lėšos panaudotos netaupiai. 2006-2007 m. buvo įsigyta pasams išrašyti reikalinga įranga. Daugiau negu pusė už beveik 8 mln. Lt 2006 m. nupirktos biometrinių duomenų registravimo įrangos buvo naudota tik vienerius metus. 2008 m. ADIC už 107,6 mln. Lt įsigijo asmens identifikavimo kortelių, valstybės tarnautojų pažymėjimų blankų ir šiems dokumentams išrašyti reikalingą įrangą, o 2009 m., neturėdamas pagrįstų motyvų, skubiai sudarė 18,8 mln. Lt vertės sutartį vietinio eismo per sieną leidimų blankams įsigyti. Vykdydamas šiuos didelės vertės pirkimus ADIC nesudarė konkurencinių sąlygų, kad būtų galima pasirinkti ekonomiškiausią kainą. Be to, už beveik 2 mln. Lt nupirkti eismo per sieną leidimų blankai iki šiol nenaudojami. Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad į šiuos blankus nėra galimybių įrašyti asmens biometrinius duomenis, todėl po 2011 m. balandžio 20 d. jie nebeatitiks Europos Sąjungos reikalavimų ir gali būti nepanaudoti.

ADIC įsigyta biometrinių duomenų registravimo įranga turi trūkumų, dėl kurių sutrinka darbas migracijos tarnybose ir konsulinėse įstaigose. Planuojant šios įrangos pirkimus nebuvo įvertintos visos jos naudojimo galimybės. ADIC nepakankamai kontroliavo tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, todėl nebuvo užtikrinta visos gautos įrangos kokybė ir veiksminga garantinė priežiūra. Valstybės kontrolė rekomendavo Vidaus reikalų ministerijai sudaryti komisiją, kuri įvertintų biometrinių duomenų registravimo įrangos kokybę ir jos atitiktį pirkimo dokumentuose nurodytiems techniniams reikalavimams, ir sustiprinti ADIC veiklos kontrolę.

Auditoriai nurodė, kad organizuojant asmens dokumentams išrašyti reikalingos įrangos ir dokumentų blankų pirkimus pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, kuri reglamentuoja pirkimus, susijusius su valstybės ar tarnybos paslaptimi, lieka galimybė nepagrįstai riboti konkurenciją, o šių pirkimų procedūros nekontroliuojamos. Valstybės kontrolė pasiūlė Vyriausybei patikslinti tokių pirkimų tvarką taip, kad juos vykdant būtų užtikrintos konkurencinės sąlygos ir būtų nustatyta šių pirkimų kontrolė.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 4-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Sigita Gorovniova, tel. (8 5) 266 6748.

Valstybinio audito ataskaita Valstybės politikos asmens dokumentų išrašymo srityje įgyvendinimas


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6724, mob. 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-11-08

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.