Į pradžią
 
Naujiena
2010-12-06   Teismai pripažino teisėtais Valstybės kontrolės sprendimus
Vilniaus apygardos administracinis teismas, atmetęs Vilniaus rajono savivaldybės skundą, kuriuo ji ginčijo Valstybės kontrolės sprendimo reikalavimą į valstybės biudžetą grąžinti daugiau kaip 2 mln. Lt ne pagal paskirtį panaudotų valstybės biudžeto lėšų, pripažino, jog Valstybės kontrolės sprendimas yra teisėtas. Savivaldybė šias lėšas turės grąžinti į valstybės biudžetą. Primename, jog Vilniaus rajono savivaldybėje atlikdami finansinį ir teisėtumo auditą už 2009 metus valstybiniai auditoriai nustatė, kad savivaldybė ne pagal paskirtį naudojo mokinio krepšelio lėšas ir asignavimus, skirtus valstybinėms funkcijoms atlikti, ne visada laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų.

Vilniaus apygardos administracinis teismas taip pat atmetė Kauno rajono savivaldybės tarybos prašymą panaikinti Valstybės kontrolės sprendimo kai kuriuos punktus, kurie savivaldybės vadovus įpareigojo įstatymų nustatyta tvarka traukti teisės aktų pažeidimus padariusius asmenis tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

Šie teismų sprendimai dar gali būti skundžiami aukštesnės institucijos teismams.


Papildoma informacija: 3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Rita Švedienė, tel. (8 5) 266 6719

Valstybinio audito ataskaita Dėl Vilniaus rajono savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Valstybinio audito ataskaita Dėl Kauno rajono savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, (8 5) 266 6794, 8 609 98143, ngaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-12-06

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.