Į pradžią
 
Naujiena
2010-12-06   Patvirtinti nauji INTOSAI standartai ir organizacijos Strateginis planas
XX Tarptautinės aukščiausių audito institucijų organizacijos (INTOSAI) Kongrese buvo patvirtinti atnaujinti ir visiškai nauji INTOSAI audito standartai (ISSAIs) ir INTOSAI gero valdymo (GOVs) principai. Patvirtinus net 40 standartų ir GOVs, pirmąkart INTOSAI turi aiškią tarptautinių audito standartų sistemą, kurią nacionalinės aukščiausios audito institucijos (AAI) gali naudoti priklausomai nuo savo šalių specifikos. Kongrese taip pat vienbalsiai patvirtintas naujas INTOSAI Strateginis planas 2011-2016 m. laikotarpiui. Jame išskirti šie 6 strateginiai jo prioritetai: AAI nepriklausomumo stiprinimas; audito standartų įdiegimas; AAI gebėjimų stiprinimas; AAI vertės ir naudos visuomenei komunikacija; kova su korupcija; INTOSAI komunikacijos stiprinimas.

Kongrese taip pat buvo diskutuojama apie AAI teikiamą naudą visuomenei. Pažymėta, kad AAI gali turėti didelį poveikį pasaulinei kovai su skurdu: AAI daro poveikį geram valdymui, jis kuria ekonominį augimą, o tai mažina skurdą. Be to, AAI kviečiamos per savo auditus rodyti daugiau geros praktikos pavyzdžių, nes AAI turi skatinti pokyčius ir vertinti tuos, kurie tų pokyčių siekia. Kongreso metu pavesta INTOSAI darbo grupėms sukurti AAI naudos vertinimo instrumentus, kurie bus pristatyti 2013 m. Jie turėtų būti naudojami institucijų savęs vertinimui, strateginiam planavimui ir ekspertinei peržiūrai.

Kongrese daug dėmesio skirta ir aplinkosaugos auditų vykdymui. INTOSAI skatina visas AAI aktyviai audituoti aplinkosaugos sritį, nes tvari plėtra yra glaudžiai susijusių su valstybių žmonių gyvenimo kokybe. Ypač skatinami tarptautiniai auditai, nes aplinkosaugos problemos neturi valstybinių sienų. Daugiausia dėmesio šiuose audituose turėtų būti skirta esamų tarptautinių aplinkosaugos įsipareigojimų įgyvendinimui.

Lapkričio pabaigoje Johanesburge, Pietų Afrikos Respublikoje, vykusiame INTOSAI Kongrese dalyvavo atstovai iš 152 valstybių aukščiausiųjų audito institucijų. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei renginyje atstovavo valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės vadovaujama delegacija – valstybės kontrolierės pavaduotoja Nijolė Mickuvienė ir Komunikacijos departamento direktorė Orijana Jakimauskienė.

Sekantis INTOSAI Kongresas bus surengtas Pekine, Kinijoje, 2013 m. Šiuo metu INTOSAI narėmis yra 189 valstybių aukščiausiosios audito institucijos. Lietuvos Respublikos aukščiausioji audito institucija – Valstybės kontrolė – INTOSAI nare yra nuo 1992 m. Šiuose kongresuose, kurių pirmasis įvyko 1953 m. Kuboje, be organizacijos narių vadovų dalyvauja ir Jungtinių Tautų Organizacijos, NATO, Pasaulio banko, Tarptautinio valiutos fondo atstovai, tarptautinių profesinių apskaitos ir audito organizacijų ekspertai.


Papildoma informacija: Orijana Jakimauskienė, Komunikacijos departamento direktorė, tel. (8 5) 266 6803.

Komunikacijos departamentas, tel. (8 5) 266 6803, mob. 8 614 81783, ojakimauskiene@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-12-06

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.