Į pradžią
 
Naujiena
2010-12-08   Valstybės kontrolė stiprina bendradarbiavimą su Generaline prokuratūra
Valstybės kontrolės ir Generalinės prokuratūros pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas padės ne tik stiprinant institucijų ryšius, bet ir teikiant tarpusavio pagalbą valstybinio audito, viešojo intereso gynimo ir nusikalstamų veikų tyrimo srityse, taikant aukštus reikalavimus profesinės veiklos kokybei.„Valstybės kontrolės ir Generalinės prokuratūros bendradarbiavimas yra viena iš priemonių pasiekti, kad valstybinio audito rekomendacijos būtų įgyvendintos dar efektyviau. Tikiu, kad šis bendradarbiavimas suteiks galimybę dar aktyviau reaguoti į auditų rezultatus ir bus naudingas abiejų tarnybų uždaviniams įgyvendinti„, – sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Dvišaliu susitarimu numatyta teikti visokeriopą pagalbą, siekiant apginti pažeistas valstybės teises ir turtinius interesus, ištirti padarytas nusikalstamas veikas, teikti bendro pobūdžio konsultacijas, ekspertų nuomones, specialistų vertinimus, metodinę ir kitokią pagalbą.

Valstybės kontrolė nedelsiant perduos Generalinei prokuratūrai informaciją apie valstybinio audito metu nustatytus įtariamus galimų nusikalstamų veikų ar viešojo intereso pažeidimo požymius bei tai patvirtinančius dokumentus. Savo ruožtu, Generalinė prokuratūra teisės aktų nustatyta tvarka teiks informaciją Valstybės kontrolei, taip pat užtikrins, kad būtų operatyviai teikiama teritorinių prokuratūrų disponuojama informacija apie ikiteisminių tyrimų, pradėtų ir atliekamų pagal Valstybės kontrolės pranešimus, eigą ir rezultatus. Be to, Generalinė prokuratūra informuos apie prokurorų pareikštus ieškinius teisme ar priimtus nutarimus atsisakyti kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo pagal Valstybės kontrolės pranešimus. Numatytos ir konsultacijos dėl valstybinio audito metu nustatytų faktų ir aplinkybių preliminaraus įvertinimo, taip pat dėl to, kokius darbo dokumentus ir kaip juos tikslinga parengti, kad nustatyti valstybės turtinių interesų pažeidimai būtų tinkamai pagrįsti ir įvertinti.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės Teisės ir personalo departamento direktorė Albina Radzevičiūtė, tel. (8 5) 266 6866.

Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, (8 5) 266 6794, 8 609 98143, ngaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-12-08

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.