Į pradžią
 
Naujiena
2010-12-14   Valstybės kontrolė: Lietuva pajėgi užkirsti kelią gyvūnų užkrečiamųjų ligų plitimui
Šiandien Varšuvoje trijų Europos Sąjungos (ES) šalių - Lietuvos, Lenkijos ir Slovakijos - aukščiausiųjų audito institucijų vadovai pasirašė bendrą audito ataskaitą, kurioje įvertintas kiekvienos šalies pasirengimas kovoti su gyvūnų platinamų ligų plitimu. 2007 m. Lietuva, Lenkija ir Slovakija tapo Šengeno erdvės narėmis. Bendro audito metu įvertinta, ar panaikinus sienų su ES valstybėmis kontrolę trijų naujųjų Šengeno erdvės narių sukurta veterinarinės kontrolės sistema atitinka ES keliamus reikalavimus, ar pasirengta greitai reaguoti į gyvūnų platinamų ligų protrūkius. Galutinis, visų trijų valstybių auditų rezultatus apibendrinantis dokumentas bus pateiktas ES institucijoms.

Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, Lietuvos atsakingos institucijos sugebėjo sukurti sklandžiai ir tinkamai veikiančią epizootinio saugumo užtikrinimo sistemą, atitinkančią ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus.„Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba numatė ir parengė reikiamas priemones, kurios leidžia užtikrinti gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų kontrolę Lietuvoje. Tai patvirtina 2009 metais laiku suvaldytas klasikinio kiaulių maro protrūkis Panevėžio rajone?, - teigia G. Švedienė.

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sukurta ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo sistema veikia tinkamai, efektyviai kontroliuojamas gyvūnų ir gyvūninių produktų importas ir tranzitas, tarnyba turi parengusi ir nuolat atnaujina gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų likvidavimo neatidėliotinų priemonių planus, vyksta reguliarūs simuliaciniai mokymai. Tarnyba taip pat keičiasi informacija su Lietuvos ir ES šalių kompetentingomis institucijomis, moko kitų šalių institucijų specialistus, padeda trečiųjų šalių maisto ir veterinarinės kontrolės institucijoms kurti bendrą maisto ir veterinarinės kontrolės sistemą.

Audito metu rasta tam tikrų ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo trūkumų, kurie neturi reikšmingos įtakos užkrečiamųjų gyvulių ligų plitimui ir patekimui į Lietuvą. Pavyzdžiui, tarnyba 2009 m. atliko mažiau nei numatyta pasiutligės ir kitų labai pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevencinių tyrimų.

Nustatyta, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vidaus auditoriai 2008-2009 m. neplanavo įvertinti pasienio veterinarijos postų veiklos efektyvumo, nors šie postai labai svarbūs užtikrinant epizootinį saugumą šalyje. Trijuose pasienio veterinarijos postuose atlikus neplaninį vidaus auditą, nustatyta pažeidimų. Valstybės kontrolės auditoriai atkreipė dėmesį, kad vidaus auditorių pateiktos rekomendacijos buvo labai abstrakčios, o jų įgyvendinimas vertintas formaliai, todėl vidaus auditas neprisidėjo prie pasienio veterinarijos postų veiklos tobulinimo.

Valstybės kontrolė Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai rekomendavo patvirtinti, kiek minimaliai mėginių turi būti paimama vykdant gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėseną, Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybai pasiūlyta 2011 m. atlikti importo ir tranzito šalies pasienyje vidaus auditą bei patobulinti vidaus audito tarnybos rekomendacijų teikimą ir įgyvendinimą.


Papildoma informacija: Raimonda Janonienė, 1-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6847, mob. 8 614 81783

Valstybinio audito ataskaita Epizootinio saugumo užtikrinimas


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6792, mob. 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-12-14

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.