Į pradžią
 
Naujiena
2010-12-17   Valstybės kontrolė pateikė išvadą dėl 2009 m. valstybės turto ataskaitos
Įvertinusi Statistikos departamento parengtą Ataskaitą dėl 2009 m. valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, Valstybės kontrolė konstatavo, kad dokumentas valstybės turto finansinę būklę atspindi tiek, kiek reikalauja galiojantys teisės aktai. Visgi audito išvadoje nurodyti tam tikri valstybės turto valdymo trūkumai. Ataskaitoje finansiniai įsipareigojimai padidinti 1,5 mlrd. Lt valstybės įmonių dotacijomis ar subsidijomis, kurios suteikiamos neatlygintinai ir negali būti priskirtos valstybės įsipareigojimams. Į Ataskaitoje nurodytus finansinius įsipareigojimus įskaityta tik pridėtinės vertės mokesčio permoka, tačiau neįskaitytos pelno, gyventojų pajamų ir kitų mokesčių bei įmokų permokos, kurios sudaro apie 680 mln. Lt. Auditoriai negalėjo įsitikinti, ar Ataskaitoje nurodytos su Europos Sąjunga susijusios gautinos ir mokėtinos sumos yra teisingos, nes Finansų ministerijoje apskaita tvarkoma pinigų principu.

Valstybės kontrolė atkreipia Vyriausybės dėmesį, kad vėluojama įgyvendinti Centralizuotoje valstybės turto valdymo strategijoje numatytas priemones, dar nebaigti Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimo darbai. Be to, nežinomas tikslus valstybės turtą naudojančių ne viešojo sektoriaus subjektų skaičius. Skiriasi Juridinių asmenų registro, Turto fondo ir biudžetinių įstaigų pateikta informacija apie valstybei priklausančias, valdomas arba valstybės turtą naudojančias įmones ar įstaigas.

Valstybės kontrolė rekomendavo Vyriausybei sukurti ir įdiegti kontrolės priemones, kurios padėtų užtikrinti valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų tikrumą ir teisingumą. Statistikos departamentui rekomenduota nustatyti duomenų pateikimo ir jų atskleidimo 2010-ųjų ir vėlesnių metų valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitose tvarką. Be to, valstybiniai auditoriai pažymėjo, kad Valstybės kontrolės ankstesniais metais teiktos rekomendacijos tobulinti valstybės turto valdymą, kad visuomenė iš jo gautų maksimalią naudą, yra neįgyvendintos arba jas vėluojama įgyvendinti.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento Valstybės ataskaitų skyriaus vedėja Danguolė Krištopavičienė, tel. (8 5) 266 6759.

Išvada dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto 2009 metais ataskaitos


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6724, mob. 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2010-12-17

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.