Į pradžią
 
Naujiena
2010-12-30   Valstybės kontrolė stiprina institucijų bendradarbiavimą geresniam viešojo sektoriaus auditui

Siekdama stiprinti viešojo sektoriaus valdymą, Valstybės kontrolė atnaujino bendradarbiavimo susitarimą su auditą atliekančiomis ir šiame procese dalyvaujančiomis institucijomis: Finansų ministerija, Lietuvos auditorių rūmais, Vidaus auditorių asociacija ir Savivaldybių kontrolierių asociacija.

Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, besikeičiančios aplinkybės ir nauji iššūkiai reikalauja peržiūrėti ir iš naujo apibrėžti bendradarbiavimo tikslus, sritis ir formas. „Tikiu, kad bendromis valstybinių auditorių, viešojo sektoriaus vidaus auditorių, savivaldybių kontrolierių ir atestuotų auditorių, atliekančių išorės auditą viešajame sektoriuje pastangomis, pasieksime norimą rezultatą - pagerinsime viešojo sektoriaus valdymą, išorės ir vidaus audito kokybę, o tuo pačiu didės visuomenės pasitikėjimas auditu" - sako G.Švedienė.

Bendradarbiavimo susitarime numatyta dalintis profesine audito patirtimi, plėtoti auditorių darbo naudojimo tarpusavyje praktiką, tobulinti audito metodikas, sukurti audito kokybės užtikrinimo sistemą.

Keitimasis patirtimi išlieka svarbiausia bendradarbiavimo kryptimi, o galimybė naudotis vieni kitų darbu„ būtinybė, atsiradusi dėl viešajame sektoriuje vykstančios apskaitos reformos. Valstybės kontrolei svarbu perimti Lietuvos auditorių rūmų žinias ir patirtį, audituojant konsoliduotas ataskaitas. Su Finansų ministerija aktualus bendradarbiavimas derinant tarpusavyje vidaus ir išorės audito darbų vertinimus. Viešojo sektoriaus išorės auditoriams svarbu nedubliuoti vidaus auditorių darbo, o pasinaudojus jų vertinimais, mažinti darbų apimtis, kurios gerokai išaugs pradėjus audituoti konsoliduotas finansines ataskaitas.

Privačiam sektoriui, Lietuvos audito rūmams ir Vidaus audito asociacijai, aktualus bendradarbiavimas su valstybiniais auditoriais dalinantis tam tikros audito rūšies teorijos ir praktine patirtimi. Vidaus auditoriams naudingos Valstybės kontrolės žinios ir patirtis atliekant informacinių sistemų auditus. Tuo tarpu Lietuvos audito rūmus domina veiklos auditas, jo atlikimo metodika bei galimybė dalyvauti valstybinių auditorių atestavimo sistemos įgyvendinime.

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė, finansų ministrė Ingrida Šimonytė, Vidaus auditorių asociacijos prezidentė Žaneta Pisarskienė, Lietuvos auditorių rūmų prezidentė Jurgita Kirvaitienė ir Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas Juozas Vaičiulis.


Papildoma informacija: Regina Rudokienė, Audito plėtros departamento direktorė, tel. (8 5) 266 6772.

Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel.: (8 5) 266 6794, 8 609 98143; ngaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2012-03-01

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.