Į pradžią
 
Naujiena
2011-01-07   Valstybės kontrolė: profesinis mokymas dar laukia pokyčių
Profesinio mokymo kokybė Lietuvoje nepakankama, nes ilgą laiką šiai sričiai valstybė neskyrė reikiamo dėmesio ir finansavimo, todėl šiuo metu daugumos profesinių mokyklų turimos praktinio mokymo priemonės yra moraliai pasenusios, trūksta aukštos kvalifikacijos mokytojų, o mokymo kokybė neatitinka rinkos poreikių. Prie tokios išvados priėjo valstybiniai auditoriai, išankstinio tyrimo metu įvertinę, kaip Lietuvoje užtikrinama profesinio mokymo kokybė. Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, nepaisant esamų, ilgai nespręstų problemų, šiuo metu jau priimti reikiami sprendimai, leisiantys kelti profesinio mokymo lygį ir gerinti kokybę.„Džiugina, kad Švietimo ir mokslo ministerija bei profesinės mokyklos parengė priemones, kurios turėtų kelti profesinio mokymo kokybę. Tikimės, kad jos bus sėkmingai įgyvendintos?,„ sako valstybės kontrolierė.

Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 95 profesinės mokyklos. Valstybiniai auditoriai nustatė, kad profesinių mokyklų pasiskirstymas Lietuvoje yra netolygus„ jos susitelkusios didžiuosiuose miestuose, be to, absoliuti jų dauguma yra smulkios, jose mokosi mažai studentų. Švietimo ir mokslo ministerija jau ėmėsi profesinio mokymo sistemos pertvarkos: keletas profesinių mokyklų jau sujungta, pasirengta kitų profesinių mokyklų apjungimui ir pertvarkai, jungiamos profesinio mokymo ir darbo rinkos mokymo centrų sistemos, o tai paspartins darbo biržoje registruotų bedarbių patekimą į profesines mokyklas ir padės išvengti veiklos dubliavimo.

Pasak auditorių, kadangi profesinėse mokyklose trūksta šalies ūkyje naudojamų technologijų lygį atitinkančios mokymo įrangos, mokykloms sudėtinga pasiekti aukštą mokymo kokybę, didinti profesinio mokymo populiarumą. Gerinant profesinio mokymo kokybę, ministerija profesinių mokyklų pagrindu ketina įsteigti 42 sektorinius praktinio mokymo centrus. Šiais metais pradėti vykdyti aštuoni projektai, pasirengta steigti likusius 34 mokymo centrus. Jų plėtrai ir modernizavimui iš viso numatoma skirti per 404 mln. Lt. Mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir naujoms mokymo programoms rengti numatyta dar 20 mln. Lt. Iš viso profesinio mokymo sistemai tobulinti iki 2013 m. planuojama skirti per 582 mln. Lt ES ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Atsižvelgdama į tai, kad Švietimo ir mokslo ministerija jau pradėjo įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama optimizuoti profesinių mokyklų tinklą, padidinti profesinio mokymo kokybę, kad jis atitiktų ūkio poreikius, Valstybės kontrolė nusprendė apsiriboti išankstiniu tyrimu. Valstybiniai auditoriai atidžiai stebės, kaip įgyvendinamos numatytos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo priemonės ir atliks auditą vėliau, siekdami įvertinti, kaip ministerija siekia užsibrėžtų tikslų.


Papildoma informacija: Lina Balėnaitė, 5-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6726.

Išankstinio tyrimo ataskaita Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-01-07

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.