Į pradžią
 
Naujiena
2011-01-11   Valstybės tarnautojų pažymėjimų galimybės neišnaudojamos
Gyventojai ir įmonės dar negali gauti dalies viešųjų paslaugų elektroniniu būdu, nes iki šiol dauguma valstybės tarnautojų neturi galimybės naudotis saugiu elektroniniu parašu, – teigia valstybiniai auditoriai, atlikę valstybės tarnautojų pažymėjimų naudojimo elektroninėje erdvėje auditą. Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė pažymėjo, kad funkcijas, susijusias su elektroninės valdžios politikos formavimu ir elektroninio parašo viešajame sektoriuje sistemos kūrimu, vykdo aštuonios valstybės institucijos, tačiau stinga jų tarpusavio veiksmų koordinavimo. Be to, nėra vienos institucijos, kuri būtų atsakinga už valstybės tarnautojų pažymėjimų pritaikymą naudojimui elektroninėje erdvėje.

Elektroninio parašo infrastruktūros valstybės institucijose plėtros projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2005 m. Įgyvendinus šį projektą iki 2008 m. fiziniams ir juridiniams asmenims turėjo būti teikiama ne mažiau kaip 50 proc. viešųjų elektroninių paslaugų, naudojant elektroninį parašą. Tačiau 2009 m. kompanijos„BGI Consulting“atliktas tyrimas parodė, kad projekto tikslai nebuvo pasiekti. Tik 8 iš 20 pagrindinių viešųjų paslaugų yra visiškai pasiekiamos internetu, o likusių paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę lygis dar gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos šalių viešosios paslaugos perkėlimo lygio, todėl gyventojui reikia atvykti į viešojo administravimo instituciją ar pateikti juridinius faktus patvirtinančias pažymas.

Audito rezultatai rodo, kad lėšos, skirtos elektroninio parašo infrastruktūros valstybės institucijose plėtros projektui, panaudotos neefektyviai. Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos užsakymu pagaminti nauji valstybės tarnautojų pažymėjimų blankai dėl įdiegtų technologinių pranašumų pabrango kelis šimtus kartų. Nors nauji pažymėjimai suteikia valstybės tarnautojui galimybę pasirašyti elektroninius dokumentus saugiu elektroniniu parašu ir galimybę identifikuoti tarnautoją jam jungiantis prie sistemų ir registrų, tačiau visaverčiam naudojimui dar nėra pritaikyti 88 procentai 2008-2009 m. pagamintų pažymėjimų. Beveik visos ministerijos iš esmės yra pasirengusios elektroninių dokumentų mainams, tačiau valstybės institucijos neįpareigotos šiais dokumentais keistis, todėl valstybės tarnautojai neturi poreikio ir galimybės naudoti pažymėjimus su kvalifikuotu elektroniniu parašu atlikdami tarnybines funkcijas. Valstybės tarnautojams nesuteikiama informacija apie galimą pažymėjimų naudojimą elektroninėje erdvėje, todėl turintys reikiamų įgūdžių ir priemonių tarnautojai neskatinami naudoti pažymėjimus sudarant elektroninius dokumentus, nesukurtos patogios naudoti paslaugos.

Valstybės kontrolė rekomendavo Vyriausybei paskirti vieną instituciją, atsakingą už valstybės tarnautojų pažymėjimų naudojimą elektroninėje erdvėje, ir užtikrinti šių procesų koordinavimą, priimti išlaidų ir naudos analize pagrįstus sprendimus dėl valstybės tarnautojų pažymėjimų naudojimo elektroninėje erdvėje.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės Informacinių sistemų ir infrastruktūros audito departamento direktorius Dainius Jakimavičius, tel. (8 5) 266 6766.

Valstybinio audito ataskaita Valstybės tarnautojų pažymėjimų panaudojimas elektroninėje erdvėje


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-01-11

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.