Į pradžią
 
Naujiena
2011-02-01   Valstybės kontrolė: IAE turtas turėjo būti valdomas taupiau ir efektyviau
Ignalinos atominės elektrinės (IAE) turtas 2005-2009 m. turėjo būti valdomas taupiau ir efektyviau – taip teigia Valstybės kontrolė, audito metu įvertinusi, kaip šios įmonės administracija valdė daugiau nei 2,2 mlrd. Lt vertės turtą.„Vykdant atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo procesą, įmonės administracija privalo siekti, kad didelės vertės turtas, kurio nenumatoma naudoti tolesnėje įmonės veikloje, būtų tvarkomas siekiant gauti ekonominės naudos?, – sako valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Nijolė Mickuvienė, vertindama šio valstybinio audito rezultatus.

Audito metu konstatuota, kad 2005-2009 m. IAE valdyba neišnaudojo visų galimybių efektyviau valdyti įmonės turtą. Pavyzdžiui, įmonė valdė jai nereikalingą arba netinkamą naudoti beveik 4 mln. Lt vertės turtą. Be to, IAE Visagine elektrinės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) rinktinės darbuotojams nuomoja 68 butus, kurių išlaikymas kainuoja brangiau nei surenkama pajamų už jų nuomą. Audito metu mokestis už butų nuomą tesiekė 30 ct./mėn. už vieną kv. m. ir nebuvo perskaičiuotas nuo 2003 m. Audito metu IAE generalinis direktorius mokestį padidino iki 1,55 Lt už kv. m. ir kreipėsi į savivaldybę prašydamas šiuos butus perimti.

Pasak auditorių, IAE, įsigydama ilgalaikį turtą, ne visada prekes ir paslaugas pirko pagrįstai ir ekonomiškai naudingiausiomis kainomis. Pavyzdžiui, motyvuodama, kad būtina atlikti kokybišką elektrinės darbuotojų privalomąjį sveikatos tikrinimą, IAE nupirko medicininės įrangos už 6,4 mln. Lt. Dalis šios įrangos nebuvo naudojama minėtiems tikslams, o 3,6 mln. Lt kainavęs rentgeno kompiuterinis tomografas apie dvejus metus laikytas IAE sandėlyje. Pažymėtina, kad beveik visa medicininė įranga nupirkta gavus tik vieną pasiūlymą, konkursuose dalyvaujančioms įmonėms nekonkuruojant tarpusavyje.

Valstybės kontrolė nustatė, kad IAE 2005-2009 m. nepakankamai kontroliavo elektrinės apsaugą užtikrinančios VSAT rinktinės sąmatose nurodytų išlaidų pagrįstumą. Nors rinktinė nepanaudodavo visų jai skirtų lėšų, planuojant kitų metų lėšų poreikį realus lėšų panaudojimas nebuvo vertinamas. Be to, kasmet buvo perkamos tos pačios prekės: virduliai, telefono aparatai, elektriniai šildytuvai ir viryklės, mikrobangų krosnelės ir baldai, tačiau IAE nekontroliavo, ar šios prekės tikrai buvo reikalingos, ar tik įsigyjamos ir nurašomos.

IAE 2009 m. buvo panaikintas Metalo inspekcijų ir techninės kontrolės skyrius, o vykdomos šio skyriaus metalų inspekcijų ir bandymų paslaugos įsigytos iš privačios bendrovės. Įmonė 2010 m. šias paslaugas įsigijo netaikydama viešųjų pirkimo procedūrų, o sutartyje nenustatė paslaugų kainos, todėl šiuo metu šios paslaugos nebeteikiamos.

Vienas iš Ignalinos atominės elektrinės veiklos finansavimo šaltinių yra Eksploatavimo nutraukimo fondas, kurį elektrinė turi papildyti lėšomis, gautomis už IAE parduotą turtą. Nors per 2005-2009 m. buvo realizuota turto už beveik 26 mln. Lt, į fondo sąskaitą nepervesta nei lito. Tokia situacija susiklostė dėl to, kad Energetikos ministerija, VATESI ir IAE neturi vieningos nuomonės dėl IAE eksploatavimo nutraukimo proceso pradžios. Valstybės kontrolė šį klausimą siūlo spręsti fondą įsteigusiai Vyriausybei, kuri kartu su Energetikos ministerija taip pat turėtų surasti šaltinius, iš kurių šis fondas bus finansuojamas po 2012 m., kuomet šiuo metu fonde sukauptos lėšos išseks.

Valstybiniai auditoriai pažymi, kad 2010 m. pasikeitus IAE vadovybei, ieškoma galimybių turimą turtą valdyti taupiau ir efektyviau, kontroliuoti lėšų naudojimą pirkimams. Kaip gerą turto valdymo pavyzdį auditoriai nurodė tai, kad įmonė vykdė sėkmingą laisvų piniginių lėšų investavimo politiką ir iš investicinės veiklos 2008-2009 m. uždirbo per 30 mln. Lt.

Siekiant užtikrinti IAE saugumą Valstybės kontrolė Energetikos ministerijai rekomendavo skubos tvarka spręsti, kas elektrinėje atliks metalų inspekcijų ir bandymų darbus, kurie neatliekami nuo 2010 m. vidurio. Tuo tarpu IAE rekomenduota realizuoti įmonei nereikalingą turtą, įvertinti darbuotojų veiksmus įsigyjant medicininę įrangą ir pasirašant jos aptarnavimo sutartis bei paskirti asmenį, kuris kontroliuotų VSAT rinktinės išlaidas. Siekiant, kad įmonė veiktų efektyviau, IAE vadovybei pasiūlyta peržiūrėti esamą darbo apmokėjimo tvarką ir dalį darbuotojų atlyginimo susieti su jų pasiektais rezultatais.


Papildoma informacija: Zita Valatkienė, 2-ojo audito departamento direktorė, tel. (8 5) 266 6760.

Valstybinio audito ataskaita VĮ Ignalinos atominės elektrinės turto valdymas


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-02-01

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.