Į pradžią
 
Naujiena
2011-02-22   Valstybės kontrolės strategijoje - siekis didinti valstybinio audito poveikį

Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė patvirtino 2011-2015 metų valstybinio audito strategiją, kurioje akcentuojamas valstybinio audito poveikio didinimas.„Didesnis valstybinio audito poveikis, efektyviau naudojant turimus išteklius, profesinės kompetencijos stiprinimas - tai ne tik mūsų siekis, tai mūsų, kaip aukščiausiosios audito institucijos, pareiga?, - teigia G. Švedienė. Ji pažymėjo, kad kvalifikuotas ir patyręs Valstybės kontrolės kolektyvas yra pasirengęs įgyvendinti ambicingus strategijos tikslus.

Penkerių metų valstybinio audito strategijoje vienas iš svarbiausių strateginių tikslų - valstybinio audito poveikio didinimas. Tikimasi, kad tinkama ir tikslinga valstybinio audito rezultatų sklaida tiek institucijoje, tiek už jos ribų leis pasiekti didesnį audito poveikį, o bendradarbiavimo krypčių plėtimas prisidės prie kompetencijos didinimo ir pasitikėjimo atliekamu auditu bei jo rezultatais.

Valstybinį auditą palaikančių procesų tobulinimas - tai dar viena galimybė siekti efektyvesnio valstybinio audito atlikimo, geresnių veiklos rezultatų. Išteklių ir laiko planavimo bei veiklos procesų stebėsenos stiprinimas, personalo valdymo tobulinimas, informacinių sistemų integravimas yra sritys, kurios kartu su valstybinio audito metodikos tobulinimu leis padidinti institucijos veiklos efektyvumą, kartu ir valstybinio audito poveikį.

Strategijoje numatytos priemonės padės geriau atsižvelgti ir į viešajame sektoriuje vykdomas reformas. Nuo 2012 metų Valstybės kontrolė turės teikti išvadą dėl Nacionalinio ataskaitų rinkinio. Todėl valstybiniai auditoriai turi būti pasirengę viešojo sektoriaus apskaitos naujovėms ir išaugsiančioms audito apimtims. Didėjantys visuomenės lūkesčiai - dar vienas veiksnys, turintis įtakos valstybinių auditų mastui ir jų atlikimui. Viešojo sektoriaus veiklos skaidrumas, efektyvus valstybės turto valdymas, taupus valstybės biudžeto lėšų naudojimas yra sritys, kuriose visuomenė tikisi svaraus valstybinio audito indėlio, todėl Valstybės kontrolė pasiryžusi nuolat stebėti ir tinkamai bei laiku į tai reaguoti.


2011-2015 m. valstybinio audito strategija

Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-09-01

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.