Į pradžią
 
Naujiena
2011-02-28   Valstybės kontrolė stiprina bendradarbiavimą ES finansinės paramos lėšų naudojimo srityje

Valstybės kontrolė ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos atnaujino bendradarbiavimo susitarimą, paskatinsiantį artimesnį institucijų bendradarbiavimą atskleidžiant nusikalstamas veikas ir neteisėtus Europos Sąjungos (ES) paramos lėšų gavimo ir panaudojimo atvejus.

Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, atnaujintas susitarimas taps veiksminga priemone, padedančia institucijoms dalintis turima informacija, spręsti kylančias problemas ir koordinuoti veiksmus. „Bendromis pastangomis galime nuveikti žymiai daugiau nei pavieniui. Teikdami vieni kitiems visokeriopą pagalbą galime padėti valstybei apsaugoti savo finansų sistemą, naudoti turimus išteklius skaidriau ir racionaliau", – pasirašant bendradarbiavimo susitarimą teigė G. Švedienė.

Dvišaliu susitarimu Valstybės kontrolė įsipareigojo nedelsiant pranešti apie valstybinių auditų metu kilusius įtarimus dėl galimų nusikalstamų veikų valstybės finansų sistemai ar susijusių su neteisėtu ES finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu. Savo ruožtu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Valstybės kontrolei teiks metodinę pagalbą dėl valstybinio audito metu nustatytų faktų ir aplinkybių preliminaraus įvertinimo. Taip pat teisės aktų nustatyta tvarka teiks Valstybės kontrolei informaciją apie jos audito metu surinktos ir tarnybai perduotos informacijos pagrindu pradėtų ikiteisminių tyrimų eigą bei rezultatus.

Atnaujintą bendradarbiavimo susitarimą pasirašė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius Vitalijus Gailius.

Praėjusiais metais Valstybės kontrolės iniciatyva taip pat buvo pasirašyti ar atnaujinti dvišaliai bendradarbiavimo susitarimai su Generaline prokuratūra, Viešųjų pirkimų tarnyba, daugiašalis susitarimas su Finansų ministerija, Lietuvos auditorių rūmais, Vidaus auditorių asociacija ir Savivaldybių kontrolierių asociacija.


Papildoma informacija: Jūra Švedienė, Teisės ir personalo departamento Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 266 6897.

Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2012-03-01

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.