Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2011-03-03   Valstybės kontrolė pasiūlė gerinti savivaldybių kontrolierių darbą
Valstybės kontrolė, atlikusi dvylikos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą, pasiūlė priemones, padėsiančias gerinti savivaldybių finansų ir kito turto priežiūrą.„Auditų peržiūra parodė, kad savivaldybių auditoriai daugiau dėmesio turėtų skirti finansinio audito planavimui ir veiklos audito strateginiams ir išankstiniams tyrimams?, – pastebėjo valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. Pasak jos, šios temos turėtų rasti daugiau vietos auditorių mokymo programose.

Išorinės peržiūros tikslas – įvertinti audito institucijos audito kokybės užtikrinimo politiką ir procedūras bei jų veiksmingumą, siekiant paskleisti gerosios praktikos pavyzdžius, nustatyti auditorių mokymo sritis, pateikti patikimą informaciją apie atliekamo audito kokybę.

Auditų rezultatų viešinimas skatina biudžeto lėšų naudojimo kontrolę, drausmina biudžeto lėšų naudotojus, sukuria palankias sąlygas rekomendacijoms įgyvendinti. Išorinės peržiūros metu pastebėta, kad visos tarnybos turi galimybę savivaldybių interneto puslapiuose skelbti informaciją apie savo veiklą ir jos rezultatus. Tačiau viena iš dvylikos tarnybų, kuriose buvo atlikta peržiūra, skelbia ne visas audito ataskaitas ir išvadas. Valstybės kontrolės nuomone, savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos turėtų atlikti ne tik finansinius, bet ir veiklos auditus, tačiau beveik pusė tarnybų, kuriose atlikta peržiūra, veiklos auditų neatliko. Gerosios praktikos pavyzdys, siekiant užtikrinti tinkamą audito kokybę, yra tas, kad tarnyboje, kurioje dirba tik vienas darbuotojas, audito kokybės kontrolę vykdė kitos savivaldybės kontrolierius. Vis dėlto, įvertinus finansinio ir veiklos auditų išorinės peržiūros metu nustatytus dalykus, konstatuota, kad auditų kokybės kontrolė buvo nepakankama.

Vertinant finansinį auditą daugiau negu pusėje tarnybų pastebėta reikšmingų nukrypimų nuo valstybinį auditą reglamentuojančių teisės aktų, o tai turi neigiamos įtakos bendrai audito kokybei. Nepakankamai dėmesio skiriama audito planavimui – susipažinimui su subjektu, rizikos veiksnių nustatymui ir vertinimui, ne visuomet buvo atliekami visi planavimo etapo darbai – ne visada buvo vertinama galimybė naudotis vidaus auditoriaus atlikto darbo rezultatais, rizika dėl susijusių šalių ir dėl ankstesnio audito rezultatų. Daugelyje tarnybų, kuriose atlikta auditų peržiūra, nustatytos klaidos gaunant audito įrodymus, kurios turėjo įtakos audito kokybei. Peržiūros metu buvo vertinami savivaldybių biudžeto vykdymo ataskaitų auditai, kurie apima visą savivaldybės biudžetą. Savivaldybių įstaigose tarnybos dažnai atlieka ir kitus finansinius auditus, kurie turėtų būti savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų audito dalis. Peržiūros metu nustatyta, kad atlikdamos auditus kai kurios tarnybos nevertino galimybės naudotis atliktų finansinių auditų rezultatais bei jų įtaka atliekamam auditui. Kitos tarnybos šią galimybę įvertino, tačiau gauti tik nedidelės dalies išlaidų audito įrodymai. Valstybės kontrolės nuomone, atliekant audito procedūras savivaldybių įstaigose turėtų būti apimta reikšminga išlaidų dalis.

Vertinant veiklos auditų dokumentus nustatyta, kad nepakankamai dėmesio skiriama audito planavimui. Kaip parodė auditų išorinė peržiūra, visų veiklos auditų metu nebuvo atliekamas strateginis tyrimas, o daugeliu atvejų ir išankstinis tyrimas. Planuose netinkamai suformuluoti klausimai ir hipotezės, tam tikrais atvejais – kriterijai ir laukiamas audito poveikis. Visų nagrinėtų auditų ataskaitose daugiau dėmesio skiriama audituojamo subjekto veiklos teisėtumo, o ne ekonomiškumo ir efektyvumo vertinimui, kaip akcentuota auditų tikslo apibrėžime. Dažnai ataskaitose daug perteklinės informacijos – perrašomi faktai ir cituojami dokumentai, audituojamo subjekto vidaus normatyviniai aktai. Todėl jos neaiškios ir sunkiai skaitomos, be to, jose per mažai analitinių apibendrinimų, ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimų. Ne visais atvejais audito rekomendacijos buvo suformuluotos taip, kad būtų galima fiksuoti jų įgyvendinimą.


Papildoma informacija: Audito plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Macijauskas, tel. (8 5) 266 6758.

Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6724, mob. 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-03-03

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.