Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2011-03-15   Valstybės kontrolė: Lietuvos banko biudžetas vykdomas tinkamai
Atlikdami auditą Lietuvos banke valstybės auditoriai vadovavosi įstatymo nuostata, kad Valstybės kontrolė nuo 2010 metų gali atlikti Lietuvos banko įstatyme nustatytos vykdomos veiklos auditą tiek, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams ir juose įtvirtintiems Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir uždaviniams, ir jeigu tai nepažeidžia Europos centrinių bankų sistemos konfidencialumo ir nepriklausomumo režimo. Lietuvos banke valstybiniai auditoriai nustatė, kad banko biudžetas vykdomas tinkamai. Banko biudžeto faktinės lėšos 2008-2010 m. laikotarpiu sumažėjo nuo 138 mln. Lt iki 84 mln. Lt, o pelnas 2008-2009 m. išaugo nuo 364 mln. Lt iki 519 mln. Lt. Nuo 2010 m., pakeitus Lietuvos banko įstatymą, įmokos nuo banko pelno į valstybės biudžetą išaugo nuo 50 iki 70 proc.

Vertindami Lietuvos banko biudžeto planavimo procedūras auditoriai konstatavo, kad jos vykdomos pagal patvirtintas taisykles, kuriose aiškiai apibrėžiama biudžeto sudarymo sistema, nustatyti atsakingų struktūrinių padalinių vaidmenys, biudžeto sudarymo terminai, nustatytos biudžeto vykdymo kontrolės taisyklės. Nors tyrimo metu nustatyta atvejų, kai banko struktūrinių padalinių poreikiai paraiškose nurodomi jų nepagrindžiant, tačiau visais atvejais biudžeto lėšų poreikis buvo pagrįstas kitais dokumentais.

Didžiausią biudžeto išlaidų dalį sudaro su darbo santykiais susijusios išmokos. 2010 m. buvo mokamos 5 proc. mažesnės pareiginės algos departamentų, savarankiškų skyrių bei Kauno ir Klaipėdos skyrių vadovams ir jų pavaduotojams, Lietuvos banko valdybos nutarimu nustatytos sumažintos Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojų ir valdybos narių pareiginės algos. Vidutinis mėnesinis banko darbuotojo bruto atlyginimas 2010 m. I-III ketvirčiais buvo 4228 Lt.

Turto remontui ir priežiūrai, vertingam turtui įsigyti, ryšio ir pašto paslaugoms, komandiruotėms, tarnautojų mokymui, reprezentacijai ir kitiems bendriesiems poreikiams skirtos lėšos per pastaruosius trejus metus sumažėjo 17 proc. Pinigų gamybai ir jų apyvartai skirtos lėšos sudarė vidutiniškai 23 proc. visų biudžeto lėšų.

Lietuvos banko valdyba yra patvirtinusi tvarką, reglamentuojančią pagrindinių strateginio planavimo dokumentų - banko veiklos gairių ir struktūrinių padalinių veiklos planų rengimą, tvirtinimą ir vykdymo kontrolę. Nors kasmetinių veiklos planų, kuriuose apibrėžiami struktūrinių padalinių tikslai, uždaviniai, numatomi darbai ir darbų atlikimo terminai, rengimas yra reglamentuotas, tačiau uždavinių ir numatomų darbų atlikimo vertinimo kriterijų sudarymas reglamente nenustatytas. Siekiant, kad šie trūkumai būtų pašalinti, valstybiniai auditoriai Lietuvos bankui rekomendavo tobulinti strateginio planavimo procesą.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktorius Rimantas Sanajevas, tel. (8 5) 266 6741.

Išankstinio tyrimo ataskaita Lietuvos banko biudžeto sudarymas ir vykdymas


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel.: (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-03-15

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.