Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2011-03-22   Valstybės kontrolė: ES projektuose koją kiša netinkamos finansuoti išlaidos ir viešieji pirkimai
Valstybės kontrolė atliko Europos Sąjungos (ES) 2007-2013 m. struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumo bei 2009 m. Europos Komisijai (EK) deklaruotų 3,6 mlrd. Lt išlaidų auditą. Audito metu nustatę administravimo trūkumų ir netinkamo paramos panaudojimo atvejų valstybiniai auditoriai pareiškė sąlyginę nuomonę, teigdami, kad ES paramos valdymo ir kontrolės sistema iš esmės veikia, tačiau reikalingi tam tikri patobulinimai.

Audito metu nustatyta, kad dėl nacionalinės teisės reguliavimo neapibrėžtumo ir ES paramos gavėjų veiksmų atliekant viešuosius pirkimus esama sisteminio pobūdžio trūkumų: nepagrįstai ribojamas subrangos mastas, užsakovo rezervas įtraukiamas į viešojo pirkimo vertę ir pan. Nustatyta atvejų, kai nesilaikoma skaidrumo ir nediskriminavimo principų – dėl pasirinktų netinkamų pirkimo būdų neužtikrinama didesnė galimų tiekėjų konkurencija, dėl nekokybiškos pirkimų dokumentacijos atsisakoma dalies įsigytų darbų, perkami papildomi, projekte nenumatyti ir projektams įgyvendinti nebūtini darbai, dėl ko išauga bendra statybos projekto vertė. Valstybinių auditorių nuomone, tobulintina supaprastintų viešųjų pirkimų priežiūros sistema, nes šiuo metu supaprastintus pirkimus, kurių vertė gali siekti iki 16 mln. Lt, institucijos vykdo vadovaudamosi savo parengtomis taisyklėmis, kurių atitikties Viešųjų pirkimų įstatymui niekas nekontroliuoja.

Audito metu konstatuota, kad būtina tobulinti įgyvendinančių institucijų taikomas paraiškų vertinimo ir mokėjimo prašymų tikrinimo procedūras. Auditoriai nustatė atvejų, kai paraiškų įvertinimai buvo nepakankamai argumentuoti arba netinkami, projektų faktiniai patikrinimai jų įgyvendinimo vietose nepakankamai efektyvūs ir išsamūs, yra atvejų, kai tinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos, kurias finansuoti draudžia taisyklės, išlaidos deklaruotos Europos Komisijai, nepatikrinus jų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų.

Valstybiniai auditoriai įžvelgia riziką dėl kai kurių ES paramos tikslų pasiekimo. Pavyzdžiui, JESSICA fonde, iš kurio finansuojama būstų atnaujinimo programa, ir JEREMIE fonde, sukurtame finansuoti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, sukauptos lėšos, nepaisant didelių EK deklaruotų sumų, naudojamos vangiai, todėl šios priemonės gali neduoti tokios naudos, kokios buvo tikimasi jas kuriant.

Valstybiniams auditoriams patikrinus dalį projektų, kurių išlaidos buvo deklaruotos EK 2009 metais, nustatyta 19,3 mln. Lt išlaidų, kurios neatitiko ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų. Valstybės kontrolė rekomendavo paramos administratoriams atlikti su tuo susijusių pažeidimų tyrimus ir susigrąžinti netinkamai panaudotas lėšas, kuriomis būtų finansuojami kiti Lietuvai svarbūs projektai.

Audito metu Valstybės kontrolė audituotoms institucijoms pateikė iš viso 210 rekomendacijų, kaip būtų galima tobulinti sistemą ir šalinti nustatytus neatitikimus. Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, dauguma institucijų atsakingai įgyvendina joms teiktas rekomendacijas, nemažai jų buvo įgyvendinta jau audito metu.„Finansines pasekmes turinčių rekomendacijų įgyvendinimas paramos administratoriams bus itin sudėtingas iššūkis, tačiau tai padės išvengti šiuo metu daromų klaidų, didės sistemos dalyvių ir paramos gavėjų atsakomybė, todėl parama bus naudojama efektyviau ir duos didesnę naudą valstybei?, – sakė G. Švedienė.

Analogišką auditą Valstybės kontrolė atliko ir praėjusiais metais. Tada taip pat buvo pareikšta sąlyginė nuomonė, tačiau už 2008 metus Lietuva nebuvo deklaravusi išlaidų Europos Komisijai, todėl auditoriai negalėjo įvertinti išlaidų teisėtumo ir tinkamumo. Atliekant auditą už 2008 metus buvo pateiktos 173 rekomendacijos, kurių didžioji dalis jau įgyvendintos.

Seimo nutarimu 2007-2013 m. ES paramos lėšų audito funkcija pavesta Valstybės kontrolei, kuri kasmet Europos Komisijai rengia metinę ataskaitą ir nuomonę apie paramos administravimo sistemos efektyvumą ir Europos Komisijai deklaruotų išlaidų teisėtumą ir teisingumą. Šis metinis auditas yra jau trečiasis, kai valstybiniai auditoriai įvertina 17-os institucijų, Lietuvoje sudarančių valdymo ir kontrolės sistemą, veiklą administruojant ES paramą, teikiamą transporto, sveikatos priežiūros, verslo skatinimo, užimtumo, turizmo, viešojo administravimo, aplinkosaugos ir kitose srityse. Audito metu taip pat tikrinami paramos gavėjų įgyvendinami projektai, kurių išlaidos buvo deklaruotos Europos Komisijai.


Papildoma informacija: Arūnas Dulkys, 8-ojo audito departamento direktorius, tel. (8 5) 204 7222, el. p. adulkys@vkontrole.lt

Valstybinio audito ataskaita Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, išlaidų bei valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 2009 metais


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 6792, mob. 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-03-22

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.