Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2011-03-23   Valstybės kontrolė atnaujino bendradarbiavimo susitarimą su Specialiųjų tyrimų tarnyba
Siekiant sustiprinti profesinį bendradarbiavimą tarp Valstybės kontrolės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos teikiant tarpusavio pagalbą valstybinio audito, korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo, korupcijos prevencijos srityse, atnaujintas 2002 m. institucijų pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas. Pagal atnaujintą susitarimą bus teikiamos ekspertų nuomonės, specialistų vertinimai, metodinė ir kita pagalba, bendro pobūdžio konsultacijos, susijusios su Valstybės kontrolei ir Specialiųjų tyrimų tarnybai teisės aktuose numatytų funkcijų realizavimu ir uždavinių vykdymu.

Valstybės kontrolė pagal savo kompetenciją įsipareigoja nedelsiant pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai apie valstybinių auditų metu nustatytus įtarimus dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Valstybinio audito metu pagal audito standartus bus siekiama surinkti pagrįstus ir tinkamus įrodymus, kurie patvirtintų ar paneigtų įtarimus dėl galimai padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų. Prireikus, Specialiųjų tyrimų tarnyba bus informuota apie aktualius valstybinio audito rezultatus.

Savo ruožtu Specialiųjų tyrimų tarnyba pagal savo kompetenciją įsipareigojo teikti Valstybės kontrolei teisės aktų nustatyta tvarka informaciją apie ikiteisminių tyrimų, pradėtų ir atliekamų pagal Valstybės kontrolės pranešimus, eigą ir rezultatus. Valstybės kontrolė bus konsultuojama dėl valstybinio audito metu nustatytų faktų ir aplinkybių preliminaraus įvertinimo. Valstybės kontrolei taip pat bus teikiama Specialiųjų tyrimų tarnybos turima informacija galimoms rizikoms numatyti, audito strategijai rengti.

Institucijų bendradarbiavimas grindžiamas nepriklausomumo, profesionalumo, teisėtumo, viešumo ir konfidencialumo derinimo principais.

Valstybės kontrolės iniciatyva taip pat pasirašyti ar atnaujinti dvišaliai bendradarbiavimo susitarimai su Generaline prokuratūra, Viešųjų pirkimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, daugiašalis susitarimas su Finansų ministerija, Lietuvos auditorių rūmais, Vidaus auditorių asociacija ir Savivaldybių kontrolierių asociacija.


Papildoma informacija: Jūra Švedienė, Teisės ir personalo departamento Teisės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 266 6897.

Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, (8 5) 266 6794, 8 609 98143, neringa.gaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-03-23

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.