Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
 
Naujiena
2011-03-25   Valstybės kontrolėje lankėsi Europos Audito Rūmų narė Rasa Budbergytė
Europos Audito Rūmų narė Rasa Budbergytė Valstybės kontrolės specialistams pristatė Rūmų 2009 metų audito ataskaitą, pagrindinius 2009 m. Europos Sąjungos biudžeto vykdymo aspektus, apžvelgė, kaip Lietuva atrodo tarp šalių narių, taip pat supažindino su Europos Audito Rūmų veiklos pokyčiais.

Kalbėdama apie ataskaitos rezultatus Rasa Budbergytė akcentavo teigiamą tendenciją, kad jau trečius metus iš eilės Audito Rūmai dėl finansinių ataskaitų patikimumo pareiškia besąlyginę nuomonę.„Nors bendras nustatomų apskaitos pažeidimų lygis sumažėjo, tačiau kai kuriose politikos srityse vis dar yra problemų. Daugiausia klaidų - Sanglaudos politikos srityje, kur nustatyta, jog beveik 6 proc. išlaidų iš bendros 35,5 mlrd. eurų sumos neturėjo būti kompensuota. Vis dėlto teigiamų pokyčių yra ir šioje srityje - 2008 m. metinėje ataskaitoje buvo nurodyta 11 proc. tokių išlaidų. Kita sritis, kur yra daugiausia pažeidimų - žemės ūkis ir gamtiniai ištekliai, apie 2,8 proc. išlaidų iš 56,3 mlrd. eurų sumos neturėjo būti kompensuota?, - teigė Rasa Budbergytė.

Viešųjų pirkimų sritis yra ta, kurioje padaroma daugiausia pažeidimų naudojant ES lėšas. Anot R. Budbergytės, didžiausią problemą Europos Audito Rūmų auditoriai įžvelgia ne ES teisės aktuose, bet šalių narių priimtuose nacionaliniuose teisės aktuose, kurie sudaro prielaidas atsirasti klaidoms ir pažeidimams.

Kalbėdama apie tai, kaip Lietuva atrodo tarp Europos Sąjungos narių, Rasa Budbergytė negailėjo pagyrimų. Anot jos, Lietuvoje tinkamai funkcionuoja visos sistemos grandys.„Europos Sąjungos lėšos iš esmės naudojamos tinkamai, klaidų lygis nėra aukštas, audito institucija„ Valstybės kontrolė veikia irgi tinkamai. Be to, siekiama, kad pinigai būtų leidžiami ne tik teisėtai, bet ir efektyviai?, - teigė R. Budbergytė.

Europos Audito Rūmai yra viena iš penkių pagrindinių Europos Sąjungos institucijų - tai nepriklausomas ES finansų išorės auditorius, kuris padeda tobulinti ES finansų valdymą ir veikia kaip nepriklausomas ES piliečių finansinių interesų sergėtojas. Rasa Budbergytė dirba Europos Audito Rūmų kolegijoje, prižiūrinčioje ES žemės ūkį ir gamtinius išteklius. 2009 m. ES biudžetas siekė per 118 mlrd. eurų.

EAR metinė ataskaita

Neringa Gaidytė, Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyriaus vedėja, (8 5) 266 6794, 8 609 98143, neringa.gaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-04-04

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.