Į pradžią
 
Naujiena
2011-04-19   Auditoriai pasiūlė tiksliau atskleisti valstybės biudžeto išlaidas, atsirandančias įgyvendinant ES remiamus projektus
Analizuodami kaip administruojamos iš anksto neplanuotos apmokėti iš valstybės biudžeto išlaidos, kurios susidaro įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, auditoriai konstatavo, kad apibendrintos informacijos apie tokias išlaidas nėra. Šios išlaidos atsiranda tuomet, kai biudžetinėms įstaigoms - projektų vykdytojams tenka apmokėti neplanuotas netinkamas finansuoti išlaidas, kurios negali būti apmokamos ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis, ir grąžinti į valstybės biudžetą projektų vykdytojams išmokėtas, bet jų neteisėtai panaudotas projekto lėšas. Pvz., auditorių duomenimis, vien Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) vykdymo laikotarpiu biudžetinės įstaigos į valstybės biudžetą grąžino per 16 mln. Lt. neteisėtai panaudotų lėšų. Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė pažymėjo, kad neturint apibendrintos informacijos apie patirtas neplanuotas išlaidas nėra galimybės įvertinti, kiek iš valstybės biudžeto papildomai skiriama lėšų Europos Sąjungos remiamų projektų įgyvendinimui.

Nagrinėdami finansavimo šaltinius, iš kurių biudžetinės įstaigos apmoka neplanuotas netinkamas finansuoti išlaidas ir grąžina grąžintinas lėšas, auditoriai nustatė, kad neretai tam naudojamos kitoms biudžeto programoms skiriamos lėšos Dėl to šios programos gali būti vykdomos mažesnės apimties nei planuota ir nepasiekiami programų tikslai. Be to, gali būti netinkamai planuojamas dalies tokių programų asignavimų poreikis. Auditorių nuomone, Finansų ministerija turėtų nustatyti tvarką, kuri padėtų atskleisti tokių išlaidų sumas ir jų apmokėjimo šaltinius.

Finansų ministerija vykdo tęstinę programą, kurios tikslas„ užtikrinti sklandų Europos Sąjungos finansinės paramos panaudojimą (pavyzdžiui, šios programos lėšomis apmokamas netinkamas finansuoti ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis PVM ir pan.) Asignavimai programai 2009 m. sudarė virš 0,5 mlrd. Lt. Nustatyta, kad, atsižvelgiant į poreikį, kai kurios programos priemonės buvo vykdomos ne visais metais, kelerius metus iš eilės buvo panaudojama mažiau kaip penktadalis programos asignavimų, todėl yra pagrindas abejoti, ar tinkamai planuojamas priemonių ir asignavimų poreikis.

Finansų ministerija, atsižvelgdama į auditorių išvadas, įsipareigojo informaciją apie papildomai valstybės biudžete numatomas rezervines lėšas, skirtas užtikrinti sklandų ES lėšomis remiamų projektų įgyvendinimą, skelbti viešai, bei reglamentuojančiuose dokumentuose aiškiau įvardinti rezervinės programos priemonių planavimo tvarką.


Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktorius Rimantas Sanajevas, tel. (8 5) 266 6741.

Valstybinio audito ataskaita Išlaidų finansavimas vykdant Europos Sąjungos struktūrinių ir sanglaudos fondų projektus


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel.: (8 5) 266 6724, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-04-19

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.