Į pradžią
 
Naujiena
2011-05-20   Finansų ministerija taisys auditorių nurodytas klaidas
Valstybės kontrolė atliko finansinį ir teisėtumo auditą Finansų ministerijoje. Ministerija, įgyvendindama programas, 2010 m. panaudojo 2,64 mlrd. Lt valstybės biudžeto asignavimų. Dėl biudžeto vykdymo konsoliduotųjų ataskaitų tikrumo ir teisingumo ir dėl valstybės lėšų ir turto valdymo teisėtumo buvo pareikštos sąlyginės nuomonės. Tai rodo, kad tiek tvarkant buhalterinę apskaitą, tiek valdant valstybės lėšas ir turtą buvo padaryta klaidų.

Pasak valstybinių auditorių, ministerijoje nepakankamai dėmesio skiriama buhalterinės apskaitos organizavimui pagal naujus Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Nustatyta, kad ministerija kai kuriais atvejais apskaitoje paramos gavėjams avansu išmokamas sumas registravo netinkamai.

Vertindami, ar teisėtai naudojamos valstybės lėšos, auditoriai konstatavo, kad nepakankamai kontroliuojamos jai pavaldžios įstaigos. Be to, buvo netinkamai vadovautasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis perkant Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo Lietuvoje paslaugas.

Valstybės kontrolė atkreipia dėmesį, kad jau eilę metų Finansų ministerijai yra reiškiamos sąlyginės nuomonės. Institucijai, kuri formuoja valstybės turto valdymo, finansinės atskaitomybės, audito politiką ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, yra labai svarbu užtikrinti savo institucijos skaidrų, tvarkingą finansų valdymą ir atskaitingumą. Todėl Valstybės kontrolė Finansų ministerijos vadovybei rekomenduoja atlikti išsamų vidaus kontrolės sistemos vertinimą, siekiant nustatyti silpnas kontrolės aplinkos, rizikos įvertinimo, kontrolės veikimo, komunikacijos ir stebėsenos grandis. Tai leistų ateityje išvengti pasikartojančių klaidų.

Papildoma informacija: Danguolė Krištopavičienė, 6-ojo departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6759.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6792, mob. tel. 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-05-20

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.