Į pradžią
 
Naujiena
2011-05-24   Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai nustatyti Palangos, Trakų ir Visagino savivaldybėse
Valstybiniai auditoriai, patikrinę, kaip Palangos miesto, Trakų ir Visagino savivaldybėse naudojamos investiciniams projektams bei valstybės savivaldybėms perduotoms funkcijoms finansuoti skirtos valstybės biudžeto lėšos, nustatė Viešųjų pirkimų ir kitų teisės aktų pažeidimų.

Palangos m. savivaldybė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus pažeidė įgyvendindama gelbėjimo stoties pastato rekonstrukciją, kuriai per trejus metus skirta 2,2 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų. Nustatyta, kad statybos darbų viešojo pirkimo vykdymo metu atmestas mažiausią kainą siūliusio dalyvio pasiūlymas, savivaldybei teisės aktų nustatyta tvarka jo nepaprašius papildyti netikslius pasiūlymo duomenis ar juos paaiškinti.

Viešųjų pirkimų įstatymas pažeistas ir sudarant statybų rangos sutartį, nes joje nenumatyti statybos darbų fiksuotos kainos perskaičiavimo principai. Lietuvoje mažėjant statybos darbų rinkos kainoms, auditorių skaičiavimais, savivaldybė prarado galimybę atliktų statybos darbų kainą sumažinti iki 173 tūkst. Lt. Be to, negavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo, savivaldybė pakeitė sutarties sąlygas - atsisakė sutartyje numatytų statybos darbų už beveik 764 tūkst. Lt ir juos pakeitė naujais darbais, kuriuos iš rangovo įsigijo be viešųjų pirkimų procedūrų. Valstybės kontrolė savivaldybei pastabų turėjo ir dėl valstybės turto įregistravimo bei jo perdavimo naudoti reikalavimų pažeidimų.

Panašūs Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai nustatyti ir Trakų savivaldybei statant Rūdiškių kultūros centrą. Savivaldybė pastato vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus iš savivaldybės bendrovės įsigijo neskaidriai, nepagrįstai pasirinkusi neskelbiamų supaprastintų derybų būdą, o vykdydama pirkimą nesilaikė įstatyme nustatytos tvarkos. Įstatymas pažeistas ir sudarant pastato statybos rangos sutartį, nes rangovas nepateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo, sutartyje nustatytos neaiškios darbų kainos perskaičiavimo taisyklės, todėl, auditorių skaičiavimais, atliktų statybos darbų kaina galėjo būti iki 281 tūkst. Lt mažesnė. Be to, savivaldybė statybos darbus pirko kartu su baldais, nors atskyrus šiuos pirkimus būtų pavykę sutaupyti apie 107 tūkst. Lt. Savivaldybė taip pat keitė sutarties sąlygas, tam negavusi Viešųjų pirkimų tarnybos leidimo ir be viešųjų pirkimų procedūrų iš rangovo už beveik 551 tūkst. Lt įsigijo naujus statybos darbus. Pastabų auditoriai savivaldybei turėjo ir dėl socialinei globai asmenims su sunkia negalia skirtų lėšų naudojimo.

Visagino savivaldybėje viešųjų pirkimų nuostatų nesilaikyta kai kurioms savivaldybės mokykloms įsigyjant maisto produktus, skirtus nemokamam mokinių maitinimui, mokymo priemones ir kitas prekes iš mokinio krepšelio lėšų. Nustatyta, kad viešieji pirkimai atlikti mokykloms pasirinkus netinkamą pirkimo būdą, nepasitvirtinus šiuos pirkimus reglamentuojančių vidaus taisyklių ar visai netaikant viešųjų pirkimų procedūrų. Savivaldybei auditoriai pastabų turėjo ir dėl neteisėtai 13 savivaldybės tarnautojų suteiktų aukštesnių pareigybių kategorijų, viešiesiems darbams bei būsto šildymo išlaidų kompensacijoms skirtų lėšų naudojimo.

Valstybės kontrolė Trakų rajono savivaldybei rekomendavo inicijuoti statybos rangos sutarties patikslinimą, kad būtų sumažintos neatliktų darbų kainos atsižvelgiant į sumažėjusius statybos darbų įkainius. Visagino savivaldybei nurodyta paskirti konkrečius asmenis, kurie kontroliuotų savivaldybės mokyklų vykdomus viešuosius pirkimus ir kompensacijų už šildymą perskaičiavimą. Palangos miesto savivaldybei auditoriai nurodė išspręsti valstybės turto apskaitos ir įregistravimo klausimus. Apie Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus savivaldybėse informuota ir Viešųjų pirkimų tarnyba.

Papildoma informacija: Rita Švedienė, 3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6719.

Valstybinio audito ataskaitos:
Dėl Palangos miesto savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Dėl Trakų rajono savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Dėl Visagino savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-05-24

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.