Į pradžią
 
Naujiena
2011-06-01   Panevėžio ir Šiaulių miestų, Kauno rajono savivaldybėse - teisės aktų pažeidimai
Valstybės kontrolei įvertinus Panevėžio ir Šiaulių miestų bei Kauno rajono savivaldybių 2010 m. finansines ataskaitas, valstybiniai auditoriai šiose savivaldybėse nustatė teisės aktų pažeidimų naudojant ir skirstant mokinio krepšelio, nemokamam vaikų maitinimui skirtas lėšas, netinkamai vedamos buhalterinės apskaitos atvejų.

Panevėžio miesto savivaldybės vienoje iš mokyklų valstybiniai auditoriai nustatė buhalterinės apskaitos pažeidimų: apskaitoje nebuvo registruojamos visos ūkinės operacijos, kasinės išlaidos neatitiko apmokėtų sumų, o sąnaudos - priskaičiuotų. Todėl auditoriai neturėjo galimybių įvertinti, ar mokykla jai skirtus 2,3 mln. Lt mokinio krepšelio lėšų panaudojo tinkamai. Trijose mokyklose nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai naudojant mokinių nemokamam maitinimui skirtas lėšas: pažeidžiant įstatymą, sutartyse nenustatyti jų galiojimo terminai arba numatyta galimybė kasmet sutartis pratęsti šalių sutarimu, sutartyse neįvardintos perkamos prekės, jų kainos ar kainodaros taisyklės. Be to, pirkimo dokumentuose nenurodoma, kokių produktų kainos lygintos pasirenkant tiekėjus, todėl auditoriai negalėjo įvertinti, ar pasirinkti mažiausią kainą siūlę tiekėjai. 2010 m. šios mokyklos nemokamam mokinių maitinimui panaudojo 562 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų.

Šiaulių miesto savivaldybė auditorių pastabų sulaukė dėl pažeidžiant teisės aktus panaudotų 63 tūkst. Lt mokinio krepšelio lėšų: vienoje mokykloje 50 tūkst. Lt panaudoti 2011 m. socialinio draudimo įmokoms sumokėti, nors įstatymas ir draudžia vienais metais gautas lėšas naudoti kitų metų išlaidoms finansuoti, kitoje mokykloje 13 tūkst. Lt panaudota mokyklos ūkio išlaidoms finansuoti, nors tam turėjo būti naudojamos savivaldybės, o ne valstybės biudžeto lėšos. Šias lėšas savivaldybė jau grąžino į valstybės biudžetą. Be to, vienoje mokykloje 48 tūkst. Lt panaudoti vienkartinėms priemokoms išmokėti, nenurodant, už kokius konkrečius darbus jos buvo skirtos.

Nustatyta, kad Kauno rajono savivaldybė mokinio krepšelio lėšas tarp ugdymo įstaigų perskirstė neatsižvelgusi į pasikeitusį mokinių skaičių, tuo pažeisdama Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Todėl 23 Kauno rajono mokykloms buvo patvirtinta 2,7 mln. Lt mažesnė mokinio krepšelio lėšų suma, nei turėjo būti. Savivaldybei auditoriai pastabų turėjo ir dėl pažeistų procedūrų perduodant pagal panaudos sutartį Kauno rajono priešgaisrinės saugos tarnybai valdyti patalpas Kulautuvoje ir Vilkijoje. Audito ataskaitoje pažymima, kad po auditorių pastabų savivaldybės administracija perskaičiavo atliekamos viešosios bibliotekos pastato Garliavoje rekonstrukcijos nebaigtų darbų kainas, kas savivaldybei leido sutaupyti 221 tūkst. Lt.

Valstybiniai auditoriai Panevėžio ir Šiaulių miestų bei Kauno rajono savivaldybėms rekomendavo ištaisyti audito metu nustatytas apskaitos klaidas ir imtis konkrečių priemonių, kad ateityje lėšos būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildoma informacija: Rita Švedienė, 3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6719.

Valstybinio audito ataskaitos
Dėl Panevėžio miesto savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Dėl Šiaulių miesto savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Dėl Kauno rajono savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-06-01

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.