Į pradžią
 
Naujiena
2011-06-06   EUROSAI kongresas dar kartą akcentavo aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumą
?Aukščiausioji audito institucija turi būti nepriklausoma ir palaikyti glaudžius ryšius su savo šalies parlamentu, vietos valdžia, žiniasklaida bei piliečiais“– priimtoje deklaracijoje konstatavo VIII–asis Europos aukščiausiųjų audito institucijų (EUROSAI) kongresas, gegužės 30 d. – birželio 2 d. posėdžiavęs Lisabonoje. Jame dalyvavo Lietuvos valstybės kontrolės delegacija, vadovaujama Giedrės Švedienės. Ji pabrėžė, kad tikrieji valstybės finansinių išteklių ir kitokio turto savininkai yra šalies piliečiai ir jie turi žinoti, kaip jų turtas valdomas. Juos taip pat reikia informuoti, ar teisingai skaičiuojamos valstybės pajamos, ar jos patenka į valstybės biudžetą, ar teisėtai leidžiamos lėšos, ar tiksliai tvarkoma jų apskaita. Ne mažiau svarbu žinoti, kaip dirba vykdomosios valdžios grandys: ar taupiai ir efektyviai naudojami valstybės finansai bei kiti materialiniai ištekliai. Atsakyti į šiuos klausimus – valstybinių auditorių pareiga. Audito ataskaitų viešinimas suteikia galimybę piliečiams objektyviau vertinti valdžios institucijų darbą ir skatina jas įgyvendinti audito rekomendacijas.

Kongresas patvirtino EUROSAI strateginį planą 2011-2017 metams, kuriame nustatyti 4 pagrindiniai tikslai: aukščiausių audito institucijų gebėjimų ugdymas; profesinių standartų tobulinimas; dalijimasis žiniomis; strateginio valdymo ir komunikacijos vystymas.

EUROSAI strateginio plano įgyvendinimas prisidės prie Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) strategijos vykdymo Europoje, puoselėjant pagrindines vertybes bei didinant INTOSAI iniciatyvų pritaikymą, padėsiantį toliau plėtoti viešojo sektoriaus auditą šiame regione. Ypatingą dėmesį EUROSAI skiria tvarumo užtikrinimui, gamtos tausojimui.

EUROSAI vienija 46 Europos šalių aukščiausiąsias audito institucijas ir Europos Audito Rūmus. Organizacijos tikslas yra stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos aukščiausiųjų audito institucijų, skatinti informacijos mainus, remti mokslo darbus valstybinio audito srityje.

Kitas EUROSAI kongresas vyks 2014 metais Nyderlanduose.


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyriaus vedėja Neringa Gaidytė, (8 5) 266 6794, 8 609 98143, ngaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-06-06

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.