Į pradžią
 
Naujiena
2011-06-08   Užsienio reikalų ministerijai - Valstybės kontrolės pastabos dėl neracionalaus lėšų naudojimo
Įvertinę Užsienio reikalų ministerijos finansines ataskaitas ir valstybės turto valdymo efektyvumą, Valstybės kontrolės auditoriai ministerijoje nustatė teisės aktų pažeidimų įgyvendinant investicinį ministerijos pastato rekonstrukcijos projektą, tvarkant diplomatinių atstovybių buhalterinę apskaitą. Pastabų auditoriai turėjo ir dėl neracionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo mobiliojo ryšio paslaugoms ir įsigyjant ekspertines paslaugas.

Nustatyta, kad ministerija savo 59 diplomatinių atstovybių išlaidų apskaitą tvarkė iš jų laiku negavusi pirminių apskaitos dokumentų. Auditorių vertinimu, tokia tvarka ministerijai neleidžia tinkamai kontroliuoti, kad lėšos atstovybėse būtų naudojamos teisėtai ir pagal paskirtį. Auditoriai atkreipė dėmesį, kad diplomatinių atstovybių statusas teisės aktuose nėra aiškiai nustatytas, nėra poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių atstovybių finansavimą ir atsiskaitymą už panaudotas lėšas, nenumatyta tiesioginė atstovybių vadovų atsakomybė už efektyvų biudžeto lėšų naudojimą.

Auditoriams įvertinus ministerijos administracinio pastato rekonstrukcijos darbų projektą nustatyta, kad sudarant projektavimo paslaugų ir rangos darbų sutartis bei papildomus susitarimus ne visais atvejais vadovautasi Viešųjų pirkimų įstatymu, pirkimo sąlygos parengtos pažeidžiant Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodiką, nepagrįstai mokėta už faktiškai neatliktus darbus. Be to, nustatyta atvejų, kai rekonstrukcijos darbams skirtos biudžeto lėšos naudotos netaupiai ir neekonomiškai. Atsižvelgiant į tai, kad ministerija pastato rekonstrukcijos projekto detalius duomenis yra priskyrusi riboto naudojimo duomenims, ši informacija negali būti skelbiama viešai.

Auditoriai konstatavo, kad ministerija mobiliojo ryšio paslaugoms įsigyti skirtas valstybės biudžeto lėšas naudojo neekonomiškai - ministerija už ryšio paslaugas moka pagal 2000 ir 2002 m. sudarytų sutarčių įkainius, kurie yra vidutiniškai 5 kartus didesni nei organizacijų, šias paslaugas įsigijusių centralizuotai per Centrinę perkančiąją organizaciją. Ministerija šių paslaugų viešąjį pirkimą paskelbė tik 2010 m., tačiau šiuo metu jis teismo sprendimu yra sustabdytas.

Pastabų ministerijai auditoriai turėjo dėl neracionaliai ir netaupiai panaudotų 74 tūkst. Lt įsigyjant mažai reikšmingas ekspertines paslaugas. Ministerija, apklaususi tik vieną galimą paslaugos teikėją, iš jo įsigijo apskaitos organizacinės struktūros ir darbo organizavimo tobulinimo paslaugas, tuo pažeisdama teisės aktų reikalavimus. Auditorių nuomone, eksperto išvados yra mažai reikšmingos - jose ministerijai rekomenduojama baigti vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir vadovautis teisės aktų reikalavimais, kuriuos ji ir taip privalėjo vykdyti pagal kompetenciją.

Valstybės kontrolė Užsienio reikalų ministerijai rekomendavo užtikrinti, kad institucijai skirti valstybės biudžeto asignavimai būtų naudojami taupiai ir ekonomiškai, diplomatinėse atstovybėse apskaita būtų tvarkoma pagal teisės aktų reikalavimus, o ekspertų paslaugos įsigyjamos teisėtai ir įvertinus teikiamų konsultacijų būsimą naudą ministerijos veiklos tobulinimui.

Papildoma informacija: Nijolė Mickuvienė, valstybės kontrolieriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6811

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-06-08

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.