Į pradžią
 
Naujiena
2011-06-09   Valstybės kontrolė įvertino Vyriausybės skolinimąsi vidaus rinkoje
Valstybės kontrolė įvertino Vyriausybės vertybinių popierių (VVP), išleidžiamų vidaus rinkoje, valdymą. Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, esminių skolos valdymo problemų nėra, tačiau Lietuvos skolinimosi praktiką palyginę su Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko bei užsienio šalių gerąja praktika, pastebėjome, kad dar yra tobulintinų sričių – kartais stinga skaidrumo, viešumo, kurie ypač svarbūs sėkmingai vidaus rinkos plėtrai. Atliekant šį auditą Valstybės kontrolė glaudžiai bendradarbiavo su Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) darbo grupe, kuri analizuoja valstybės skolų audito praktiką.

Vidaus VVP sudaro apie 30 proc. skolos valstybės vardu, kuri 2010 m. pabaigoje siekė 36,6 mlrd. Lt. Vyriausybė vidaus rinkoje skolinasi platindama 3, 5, 7 ir 10 metų trukmės obligacijas, ir 1, 3, 6, 9 ir 12 mėn. trukmės iždo vekselius.

Valstybiniai auditoriai pateikė rekomendacijas, kurios padėtų gerinti VVP valdymą. Jie atkreipė dėmesį, kad Vyriausybės vidutinės trukmės skolinimosi ir skolos valdymo strategijoje nenustatytas tikslas plėtoti ir palaikyti efektyvią vidaus rinką, neatlikta analizė, kokia yra maksimali galimybė pasiskolinti vidaus rinkoje. Nusistačius minėtą tikslą ir aiškias priemones jam įgyvendinti, būtų didinama vidaus rinkoje išleidžiamų VVP paklausa, nepriklausomumas nuo užsienio rinkos, o tai ateityje leistų sumažinti skolos valdymo išlaidas.

Nustatyta, kad Finansų ministerija 2006-2009 m. antrąjį pusmetį sistemingai atšaukdavo anksčiau paskelbtus aukcionus, o tai darė neigiamą įtaką aukciono dalyviams ir investuotojams. Tokia praktika didina nepasitikėjimą aukciono organizatoriais, kliudo rinkos raidai ir ilgalaikėje perspektyvoje didina skolos valdymo išlaidas. Finansų ministerija neskelbia vidaus rinkoje išleidžiamos VVP emisijos apimties, ne visada laikėsi nusistatytų skolinimosi programų ir tvarkaraščių. Tinkamas skolinimosi poreikio planavimas, informacijos paskelbimas apie iždo vekselių ir obligacijų emisijos reguliarumą bei jos apimtį leistų pritraukti daugiau investuotojų ir plėtoti vidaus rinką bei užtikrintų Vyriausybės planų skaidrumą.

Audito metu buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad VVP išleidimas ir išpirkimo terminai ne visada buvo glaudžiai susieti su valstybės piniginių lėšų poreikiu atitinkamomis dienomis. Valstybės kontrolės nuomone, Finansų ministerija turėtų užtikrinti, kad tarp skolinimosi reguliarumo ir lėšų poreikio būtų balansas, tai leistų optimizuoti skolinimosi planavimą ir padėtų sumažinti palūkanų sąnaudas.

Atkreipiame dėmesį, jog valstybės skolos valdymo auditai bus aptarti ir birželio 9-10 dienomis Vilniuje vyksiančiame INTOSAI Valstybės skolos darbo grupės metiniame posėdyje. Tai – pirmasis tokio masto tarptautinis renginys, organizuojamas Valstybės kontrolės.

Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Danguolė Krištopavičienė (8 5) 266 6759.

Valstybinio audito ataskaita Lietuvos vyriausybė sėkmingai skolinasi vidaus rinkoje: kaip šį procesą optimizuoti ir sumažinti skolos valdymo išlaidas


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6724, mob. 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-06-09

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.