Į pradžią
 
Naujiena
2011-06-10   Vilniuje surengtas INTOSAI Valstybės skolos darbo grupės posėdis
Vilniuje Valstybės kontrolės iniciatyva birželio 9-10 d. vyksta Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) Valstybės skolos darbo grupės posėdis. Kartu su 16-kos šalių aukščiausiųjų audito institucijų ekspertais dalindamiesi patirtimi Lietuvos valstybiniai auditoriai ieško būdų, kaip racionaliau valdyti valstybės skolą. Tai pirmasis tokio masto ir svarbos aukščiausiųjų audito institucijų atstovų renginys Lietuvoje.

Atidarydama renginį valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė pasveikino INTOSAI Valstybės skolos darbo grupę jos veiklos dvidešimtmečio proga ir pabrėžė reikšmingą ilgalaikio ir konstruktyvaus šios grupės narių, INTOSAI IDI programos bei Jungtinių tautų Prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) ekspertų bendradarbiavimo naudą:„Ši grupė parengė metodologines rekomendacijas ir gaires, kurias patvirtino ir kuriomis naudojasi valstybės skolos valdymą audituojantys auditoriai. Valstybės kontrolė kasmet teikdama Lietuvos Seimui išvadą dėl valstybės skolos ataskaitų, remiasi pažangia kitų šalių aukščiausiųjų audito institucijų praktika ir tarptautinių ekspertų rekomendacijomis. Ne mažiau svarbūs ir INTOSAI IDI programos vykdomi auditorių mokymai?.

Posėdyje, kuriam pirmininkauja Meksikos aukščiausiosios audito institucijos generalinio auditoriaus pavaduotojas veiklos auditui Roberto Salcedo Aquino, daug dėmesio skirta Lietuvos valstybės skolos valdymo patirčiai aptarti. Taip pat buvo pristatyti ir Valstybės kontrolės atlikto valstybės skolos valdymo audito rezultatai.

Į šį posėdį atvyko Austrijos, Brazilijos, Čilės, Fidži, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Korėjos Respublikos, Meksikos, Moldovos, Portugalijos, Rusijos Federacijos, Suomijos, Švedijos, Ukrainos ir Zambijos. Posėdyje dalyvauja ir INTOSAI plėtros iniciatyvos delegacija, vadovaujama IDI generalinio direktoriaus Magnus Borge bei Jungtinių Tautų Prekybos ir plėtros konferencijos UNCTAD ekspertai.

Primename, kad Valstybės kontrolė Valstybės skolos darbo grupės veikloje dalyvauja nuo 1997 metų. Valstybės skolos darbo grupė rengia ir publikuoja aukščiausiosioms audito institucijoms skirtas metodines rekomendacijas, kurios padeda tobulinti audito ataskaitų dėl valstybės skolos rengimą; nustato esminius dalykus, kuriais remiantis apibrėžiamos valstybės prisiimtų skolinių įsipareigojimų vertinimo procedūros; keičiasi žiniomis ir gerąja praktika su kitomis institucijomis, dirbančiomis valstybės skolos srityje. Iš viso grupę sudaro 24 pasaulio šalių aukščiausių audito institucijų ekspertai.

Daugiau apie Valstybės skolos darbo grupę kviečiame paskaityti tinklalapyje: http://www.wgpd.org.mx/welcoming.html

Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyriaus vedėja Neringa Gaidytė, (8 5) 266 6794, 8 609 98143, ngaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-06-10

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.