Į pradžią
 
Naujiena
2011-06-16   Valstybiniai auditoriai reikšmingų pastabų neturėjo trims ministerijoms
Valstybės kontrolei atlikus finansinius teisėtumo auditus Teisingumo, Energetikos ir Susisiekimo ministerijose, auditoriai konstatavo, kad šios ministerijos 2010 metais finansinę apskaitą tvarkė pagal buhalterinės apskaitos principus. Reikšmingų pažeidimų nenustatyta ir ministerijoms naudojant valstybės biudžeto lėšas bei valdant valstybės turtą, todėl auditoriai pateikė besąlygines išvadas. Ministerijoms taip pat pateikti keletas siūlymų, kurie leistų valstybės biudžeto lėšas valdyti efektyviau, užtikrintų tinkamą jų apskaitą.

Valstybiniai auditoriai konstatavo, kad visos trys ministerijos kai kurioms valstybės įmonėms ir viešajai įstaigai skirtas biudžeto lėšas apskaitė neatskleisdamos jų ekonominės paskirties, tuo pažeidžiant Biudžeto sandaros įstatymą ir Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių reikalavimus. Auditorių vertinimu, tai neužtikrina tinkamo šių lėšų planavimo, išlaidų apskaitos ir kontrolės.

Auditoriai atkreipė Teisingumo ministerijos dėmesį, kad tikslinga optimizuoti ministerijai pavaldžių penkių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų veiklą jas apjungiant, kas leistų sutaupyti dalį šių institucijų valdymui skirtų biudžeto lėšų.

Susisiekimo ministerijai auditoriai siūlo išspręsti klausimą dėl geležinkelio apsaugos želdinių juostos priežiūros finansavimo: AB„Geležinkelio apsaugos želdiniai“neatitinka Biudžeto sandaros įstatyme nustatyto kito subjekto apibūdinimo, todėl želdinių priežiūros paslaugos turėtų būti perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Ministerija jau ėmėsi veiksmų spręsti šį klausimą. Auditoriai taip pat nustatė, kad ministerija 242 tūkst. Lt, skirtus 2010 metams, avansu panaudojo 2011 metų išlaidoms finansuoti.

Ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos dalį joms Valstybės kontrolės pateiktų rekomendacijų įgyvendino jau audito metu. Likusiąsias institucijos įgyvendins rekomendacijų plane nustatytais terminais.


Valstybinio audito ataskaitos
Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-06-16

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.