Į pradžią
 
Naujiena
2011-06-20   Vilniaus ir Kauno savivaldybėse - pažeidimai įgyvendinant investicinius projektus
Valstybės kontrolei atlikus 2010 m. Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių finansinius teisėtumo auditus, aptikta teisės aktų pažeidimų naudojant mokinio krepšelio, viešiesiems darbams organizuoti skirtas valstybės biudžeto lėšas, įgyvendinant investicinius projektus. Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, nors kai kurie pažeidimai šiose savivaldybėse kartojasi jau nebe pirmus metus, jų mastas yra sumažėjęs.„Iš klaidų turi būti mokomasi, todėl tikimės, kad situacija gerės ir ateityje?, - teigia valstybės kontrolierė.

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad abiejose savivaldybėse buvo netinkamai panaudota dalis joms skirtų mokinio krepšelio lėšų. Pavyzdžiui, kai kuriose Vilniaus mokyklose 2010 metams skirti 475 tūkst. Lt panaudoti 2011 metų išlaidoms apmokėti, nors tai ir draudžia teisės aktai, o 48 tūkst. Lt išleisti ne pagal paskirtį - mokyklų ūkio išlaidoms padengti, nors tam turėjo būti naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos. Identiškas pažeidimas nustatytas ir keturiose Kauno miesto mokyklose, kurios 108 tūkst. Lt panaudojo mokyklų ūkio išlaidoms. Kauno savivaldybė netinkamai panaudotas lėšas jau grąžino į valstybės biudžetą, Vilniaus savivaldybė pervedė 43 tūkst. Lt.

Auditoriai įvertino Vilniaus savivaldybėje įgyvendinto viešosios įstaigos„Menų spaustuvė“įrangos įsigijimo ir jos įrengimo investicinio projekto sutarčių vykdymą. Nustatyta, kad viešoji įstaiga, atsisakiusi dalies jau įsigytų darbų ir įrangos, be viešųjų pirkimų procedūrų iš to paties tiekėjo už daugiau nei 1,8 mln. Lt įsigijo naują įrangą ir jos montavimo darbus. Sutartyje nebuvo nustatytos ir užsakovo rezervo naudojimo kainodaros taisyklės, todėl auditoriai neturėjo galimybių įvertinti, ar 97 tūkst. Lt papildomai įrangai ir jos įdiegimo darbams įsigyti buvo panaudoti racionaliai.

Pastabų Vilniaus miesto savivaldybei auditoriai turėjo ir dėl Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės nebaigto statyti korpuso rekonstrukcijos. Statybos rangos sutartyje nesant nustatytų kainodaros taisyklių, auditoriai neturėjo galimybių įvertinti, ar racionaliai panaudoti 164 tūkst. Lt, kuriuos rangovui savivaldybės valdoma UAB„Vilniaus vystymo kompanija“2010 metais sumokėjo už techninio projekto koregavimą ir kitas paslaugas. Be to, be viešojo pirkimo procedūrų iš rangovo už 43 tūkst. Lt buvo įsigyti papildomi statybos darbai, taip pažeidžiant viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybė su privačiomis bendrovėmis sudarė sutartis dėl viešųjų darbų programos organizavimo, kuriose aiškiai nenustatė, kokius viešuosius darbus ketina finansuoti, kokia yra atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka, todėl auditoriai negalėjo įvertinti, ar savivaldybėje 349 tūkst. Lt specialiosios tikslinės dotacijos lėšų panaudota viešiesiems darbams organizuoti, o ne privačių bendrovių veiklai finansuoti.

Kauno miesto savivaldybei auditoriai turėjo pastabų dėl investicinio projekto Kauno pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje projektavimo darbų. Savivaldybė projektavimo darbų sutartyse nenustatė atskirų statinio projekto dalių kainų ir pasirašė nedetalius atliktų darbų aktus, todėl neturėjo galimybės kontroliuoti, kokie darbai atskirais etapais buvo atlikti ir kiek už juos turėjo būti sumokėta, nors pradinė projektavimo darbų sąmata ir nebuvo viršyta.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad nors 2010 m. Vyriausybė buvo rekomendavusi metų pabaigoje iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų nemokėti vienkartinių išmokų, tačiau Vilniaus savivaldybė metų pabaigoje švietimo įstaigų darbuotojams išmokėjo 406 tūkst. Lt vienkartinių piniginių išmokų. Per visus 2010 metus savivaldybės pedagogams išmokėtas daugiau nei milijonas Lt išmokų.

Valstybės kontrolė savivaldybėms pateikė konkrečias rekomendacijas, kurios turėtų užtikrinti, kad valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos ir turtas valdomas racionaliai, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Papildoma informacija: Rita Švedienė, 3-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6719

Valstybinio audito ataskaitos
Dėl Vilniaus miesto savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Dėl Kauno miesto savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-06-20

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.