Į pradžią
 
Naujiena
2011-06-21   Valstybės kontrolė ragina vidaus reikalų įstaigas stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą
Valstybės kontrolė baigė kasmetinius finansinius ir teisėtumo auditus vidaus reikalų įstaigose. Auditoriai konstatavo, kad Vidaus reikalų ministerijos biudžeto vykdymo ir kitos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal teisės aktus, reglamentuojančius šių ataskaitų pateikimą, o valstybės lėšas ir kitą turtą ministerija valdė, naudojo, disponavo jais teisėtai ir naudojo įstatymų nustatytiems tikslams.

Ministerijos valdymo srities įstaigose nustatyta reikšmingų pažeidimų. Policijos departamentas vykdė investicijų projektą - sandėlių rekonstrukciją, kuri nebuvo numatyta Valstybės investicijų programoje. Policijos departamentas, Lietuvos kriminalinės policijos biuras, Viešosios policijos apsaugos tarnyba, Lietuvos viešosios policijos rinktinė„Vytis?, Lietuvos kelių policijos tarnyba, Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė„Aras?, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras, Lietuvos policijos mokykla, Alytaus, Marijampolės ir Utenos apskričių vyriausieji policijos komisariatai įsigydami prekes ir paslaugas ne visais atvejais taikė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas neužtikrino ekonomiško valstybės biudžeto lėšų ir efektyvaus valstybės turto panaudojimo, nes pirko paslaugas, nors tuos darbus galėjo atlikti savo turimais materialiniais ištekliais.

Pažeidimų nustatyta ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente. Nesilaikydamas kai kurių Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų reikalavimų departamentas penkeriems metams už 6,9 mln. Lt. išsinuomojo gaisrines automobilines kombinuoto judesio kopėčias. Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba biudžeto asignavimus naudojo ne pagal nustatytą paskirtį, nes vykdė investicinį projektą, kuris nebuvo numatytas Valstybės investicijų programoje.

Audituotos vidaus reikalų įstaigos informavo, kad dalį klaidų ir pažeidimų ištaisė. Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas taisyti kitus nurodytus pažeidimus. Be kita ko pasiūlyta, kad įstaigoms, kurios 2010 m. biudžeto lėšas panaudojo ateinančių laikotarpių išlaidoms dengti, būtų sumažinti 2011 m. skirti valstybės biudžeto asignavimai.

Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 4-ojo audito departamento direktorius Rimvidas Aleliūnas (8 5) 266 6727.

Valstybinio audito ataskaitos
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Dėl Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6724, mob. 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-06-21

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.