Į pradžią
 
Naujiena
2011-06-29   Akmenės rajono savivaldybė turės grąžinti ne pagal paskirtį panaudotas lėšas
Valstybiniams auditoriams įvertinus Akmenės rajono savivaldybės finansines ataskaitas ir valstybės biudžeto lėšų naudojimo teisėtumą, nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešiesiems darbams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, pažeidimai. Todėl valstybės kontrolieriaus pavaduotojas priėmė sprendimą, įpareigodamas savivaldybę į valstybės biudžetą grąžinti ne pagal paskirtį, pažeidžiant įstatymus ir kitus teisės aktus panaudotas valstybės biudžeto tikslinės paskirties lėšas bei įvertinti pažeidimus padariusių asmenų veiklą.

Valstybiniai auditoriai pastabų savivaldybei turėjo ir dėl nemokamam mokinių maitinimui skirtų biudžeto lėšų naudojimo kai kuriose rajono mokyklose, kadangi sudarytose sutartyse nenustatytos maisto produktų kainos, taip neužtikrinamas racionalus valstybės biudžeto lėšų naudojimas.

Valstybės kontrolė savivaldybei rekomendavo pakeisti viešųjų darbų programą, į ją įtraukiant tik tuos darbus, kurie pagal Užimtumo rėmimo įstatymą priskirtini viešiesiems darbams bei paskirti atsakingus asmenis, kurie prižiūrėtų, kad šios lėšos būtų naudojamos tinkamai, taip pat stiprinti savivaldybės administracijoje įdiegtas vidaus kontrolės procedūras.

Papildoma informacija: Rita Švedienė, 3-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6719.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Akmenės rajono savivaldybėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-06-29

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.