Į pradžią
 
Naujiena
2011-06-30   Valstybės kontrolė: Žemės ūkio ministerija turi stiprinti įstatymų vykdymo kontrolę
Valstybės kontrolė Žemės ūkio ministerijoje, kuriai 2010 metais iš valstybės biudžeto programoms vykdyti buvo skirta 2,6 mlrd. Lt atliko finansinį ir teisėtumo auditą. Auditoriai neturėjo reikšmingų pastabų dėl ministerijos biudžeto vykdymo ir kitų ataskaitų duomenų, tačiau nustatė, kad valstybės lėšas ir turtą ministerija valdė pažeisdama teisės aktus. Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė sakė:„Ilgas nustatytų teisės aktų pažeidimų sąrašas liudija, kad ministerijoje atliekant viešuosius pirkimus būtina stiprinti vidaus kontrolės procedūras?.

Daugiausia pažeidimų nustatyta atliekant administracinio pastato Vilniuje rekonstrukcijos darbų pirkimus 2006-2007 metais. Auditoriai nurodė, kad ministerija supaprastinto atviro konkurso metu neatmetė tiekėjo pasiūlymo, pakeitusio projekte nurodytus techninius sprendimus ir neatitinkančio konkurso sąlygų, o pripažino, kad šis pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir paskelbė jį laimėjusį. Sudarydama sutartį su tiekėju ministerija nenustatė kainos perskaičiavimo sąlygų. Kai kuriuos numatytus darbus, kuriems tiekėjas atviro konkurso metu pateikė nepagrįstai mažas kainas, ministerija pakartotinai pirko neskelbiamų derybų būdu iš to paties tiekėjo. Ministerija nepagrįstai priėmė sprendimus pirkti projekte nenumatytus ir papildomus darbus. Valstybės kontrolės nuomone, už rekonstrukcijos darbų pirkimus atsakingų darbuotojų veiksmuose gali būti turto iššvaistymo ar piktnaudžiavimo požymių, todėl informacija apie tai perduota Generalinei prokuratūrai.

Auditorių nuomone, vykdydama Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos viešinimą šalies žiniasklaidoje, ministerija šias paslaugas pirko nepagrįstai pasirinkusi neskelbiamų derybų būdą ir jas įsigijo iš vienintelio teikėjo, be to, tinkamai nekoordinavo kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra vykdomų viešinimo darbų.

Ministerija neracionaliai panaudojo automobilių nuomai skirtas lėšas, nes 2009 m. vykdyto konkurso sąlygose numatė konkurenciją ribojančius reikalavimus, kurių visa konkurso sąlygose numatyta apimtimi neužsakė. Valstybės kontrolė apie šį pažeidimą informavo Viešųjų pirkimų tarnybą.

Didžiąją dalį audito metu teiktų rekomendacijų ministerija jau įgyvendino. Dar neįgyvendintų rekomendacijų įgyvendinimo plane numatyta ministerijai pavaldžias biudžetines įstaigas finansuoti pagal programų sąmatas, o darbus, nepriskirtus šių įstaigų funkcijoms, įsigyti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Bus nustatytos papildomos kontrolės procedūros, kurios užtikrins Viešųjų pirkimų įstatymo laikymąsi, teisėtą ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą. Bus paskirti atsakingi asmenys už pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę ir kitų subjektų finansavimui skirtų lėšų naudojimą. Ministerija imsis priemonių tinkamai koordinuoti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos viešinimą.

Papildoma informacija: Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Daiva Bakutienė, tel ( 8 5) 266 6800.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius, (8 5) 266 6792, 8 611 52051, tkuciauskas@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-06-30

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.