Į pradžią
 
Naujiena
2011-07-07   Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Valstybės kontrolės pastabos
Valstybės kontrolė atliko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri kartu su jai pavaldžiomis įstaigomis per metus panaudojo 2,3 mlrd. Lt, 2010 metų finansinį (teisėtumo) auditą. Auditoriai neturėjo reikšmingų pastabų dėl ministerijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenų, tačiau pareiškė jų dėl valstybės lėšų ir turto valdymo teisėtumo. Apibendrindama audito išvadas valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė sakė:„Matome, kad socialinei apsaugai skiriamos valstybės lėšos turėtų būti skirstomos ir administruojamos atsakingiau. Tikimės, kad įgyvendinus audito rekomendacijas neliks abejonių, ar jos naudojamos tiksliai taip, kaip numatyta teisės aktuose?.

Auditoriai nustatė, kad ministerija finansuodama viešąją įstaigą Europos socialinio fondo agentūra, nenurodė detalaus biudžeto lėšų paskirstymo pagal ekonominę paskirtį ir nepareikalavo tinkamai atsiskaityti už panaudotas lėšas. Pavaldžiose įstaigose padaryta klaidų tvarkant apskaitą, nustatyta netinkamo lėšų naudojimo darbo užmokesčiui atvejų.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad lėšų naudojimo sutartyse savivaldybių administracijos nebuvo aiškiai įpareigotos grąžinant nepanaudotas išmokų vaikams ir šalpos išmokų mokėjimui skirtas lėšas kartu proporcingai grąžinti ir pinigus, skirtus šioms išmokoms administruoti. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, panašiai kaip ir dalis savivaldybių administracijų, išmokoms iš valstybės biudžeto mokėti panaudojusi mažiau lėšų, negu skirta, atitinkamai nesumažino šių išmokų administravimui skirtos lėšų sumos.

Ministerijai pateiktas pastebėjimas, kad Užimtumo fondo finansavimas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pagal lėšų nedarbo socialinio draudimo finansavimui poreikį, viršijus gautas nedarbo socialinio draudimo įmokas, neatitinka Užimtumo rėmimo įstatymo nuostatų.

Valstybės kontrolė pažymi, kad ministerija ėmėsi įgyvendinti audito rekomendacijas: bus atskirtos lėšos viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūra darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti, numatytas šios įstaigos atsiskaitymas už panaudotas lėšas, imtasi priemonių, kad ministerijai pavaldžios įstaigos ištaisytų nustatytas klaidas.

Papildoma informacija: Valstybės kontrolės l. e. p. 1-ojo audito departamento direktorius Laimonas Čiakas, tel. (8 5) 266 6707

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6724, mob. 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-07-07

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.