Į pradžią
 
Naujiena
2011-07-08   Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras taiso veiklos trūkumus
Valstybės kontrolė įvertino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2010 m. biudžeto vykdymo ataskaitas ir valstybės lėšų naudojimą. Valstybiniai auditoriai aptiko Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų sudarant autorines sutartis ir perkant papildomus darbus.

Audito metu nustatyta, kad Centras su darbuotojais pasirašydavo autorines sutartis dėl darbų, jau įtrauktų į pareiginius nuostatus, ir užduočių, kurios neatitiko autorių teisių objekto reikalavimų. Todėl valstybiniai auditoriai negalėjo įvertinti, ar biudžeto lėšos buvo panaudotos ekonomiškai ir pagrįstai.

Auditoriai pastebėjo, kad Centras 2010 m. vykdė veiklą aiškiai nenustatęs veiklos prioritetų, nebuvo patvirtinęs mokslinio tiriamojo darbo strategijos, nenusistatęs mokslinio tiriamojo darbo krypčių.

Valstybės kontrolė skatindama Centro veiklos efektyvinimą pateikė rekomendacijas. Centras jas įgyvendino: nustatė veiklos prioritetus, mokslinio darbo kryptis 2011 m., daug dėmesio skiria autorinių sutarčių poreikio planavimui ir jų sudarymo mechanizmui tobulinti; Centro taryba skyrė drausmines nuobaudas atsakingiems asmenims, kurie rengė investicinio projekto dokumentus dėl papildomų darbų įsigijimo, netaikydami Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų pirkimo būdų.

Įvertinę Centrui pavaldžios įstaigos – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondo veiklą, valstybiniai auditoriai nustatė, kad biudžeto lėšos galėtų būti naudojamos racionaliau ir ekonomiškiau. Auditoriai rekomendavo fondo išlaikymo išlaidas optimizuoti įvertinant Centro struktūrą ir funkcijų dubliavimąsi, o asmenų aptarnavimą vykdyti vieno langelio principu.


Papildoma informacija: Rasa Kudžmienė, 5-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6819

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, juozas.liesis@vkontrole.lt, tel. (8 5) 266 6792

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-07-08

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.