Į pradžią
 
Naujiena
2011-07-14   Sveikatos apsaugos ministerija turės spręsti auditorių nurodytas problemas
Valstybės kontrolė Sveikatos apsaugos ministerijoje, kuriai 2010 metais iš valstybės biudžeto programoms vykdyti buvo skirta 2,6 mlrd. Lt, atliko finansinį (teisėtumo) auditą. Auditoriai turėjo reikšmingų pastabų dėl konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų duomenų bei dėl valstybės lėšų ir kito turto valdymo teisėtumo.

Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė sakė:„Ministerijoje pasigedome reiklumo, kontroliuojant valstybės lėšų ir kito valstybės turto naudojimą. Dauguma audito metu teiktų rekomendacijų jau įgyvendinta. Tikimės, kad ir toliau bus imamasi priemonių dėl skolų, perimtų iš Vilniaus miesto savivaldybės ir Šiaulių apskrities viršininko administracijos, ir dėl kitų audito ataskaitoje nurodytų problemų?.

Ministerija, vykdydama Vyriausybės nutarimus, finansinius įsipareigojimus iš Vilniaus miesto savivaldybės ir likviduojamos Šiaulių apskrities viršininko administracijos perėmė neįsitikinusi įsiskolinimo sumų pagrįstumu.

Auditoriai turėjo pastabų, susijusių su likviduotų apskričių perduotu turtu - perimtos nuomos sutartys neįvertintos ekonominio naudingumo požiūriu, o kai kurios jų sudarytos pažeidžiant teisės aktus.

Valstybės kontrolė ministerijai nurodė, kad nepakankamai kontroliuojamos pajamos, kurias sveikatos priežiūros įstaigos perveda ministerijai už įvairiems ūkio subjektams išnuomotą nekilnojamąjį turtą.

Atkreiptas dėmesys, kad perkant Finansų valdymo ir apskaitos sistemos diegimo bei aptarnavimo ir priežiūros paslaugas bei ministerijos kontroliuojamos VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų statybos darbus buvo pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymas.

Ministerija nesiėmė reikiamų priemonių 1993 m. pradėto Valstybinės Vilniaus zonos vaistinių įmonės likvidavimo užbaigimui ir neturi reikiamos informacijos apie visas jos įsteigtas valstybines įmones ir jų disponuojamą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą. Ministerijai pasiūlyta surinkti tikslią informaciją apie minėtame nutarime nurodytų 174 vaistinių likimą. Kai kurios jų reorganizuotos į privačias ar savivaldybės įmones, kitos jau likviduotos ar išregistruotos, tačiau ne apie visų valstybinių vaistinių reorganizavimą žinoma arba informacija apie jų veiklą negauta.

Ministerija įpareigota į valstybės biudžetą pervesti 2,1 mln. Lt, kurie jai, kaip buvusiai bankrutavusios AB„Lietuvos farmacija“ir likviduotos VĮ Aleksoto vaistinės akcininkei ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, buvo grąžinti kaip likęs įmonės turtas.

Ministerijos parengtame rekomendacijų įgyvendinimo plane numatytos priemonės šiais metais pašalinti auditorių nurodytus trūkumus.

Papildoma informacija: Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Daiva Bakutienė, tel. (8 5) 266 6800.

Valstybinio audito ataskaita Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų


Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 266 6724, mob. 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-07-15

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.