Į pradžią
 
Naujiena
2011-09-08   Lietuvos valstybiniai auditoriai dalysis patirtimi su Gruzijos kolegomis

Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė ir Gruzijos kontrolės rūmų pirmininkas Levan Bežašvili rugsėjo 8 d. pasirašė Supratimo memorandumą, kuriame numatytas valstybinių auditorių bendradarbiavimas diegiant pažangias audito metodikas ir gerąją praktiką.

Memorandume numatytos šios pagrindinės institucijų bendradarbiavimo kryptys: keistis patirtimi tobulinant valstybinio išorės audito metodiką, bendradarbiauti personalo mokymo ir profesinių standartų tobulinimo srityje, keistis informacija gerinant profesines ir technines auditorių žinias ir kt.

Kartu patvirtintas ir bendradarbiavimo planas 2011-2012 metams, kuriame numatyta, jog Valstybės kontrolė teiks konsultacijas, rekomendacijas ir kitą ekspertinę paramą rengiant išvadas dėl valstybės biudžeto projekto ir valstybės biudžeto vykdymo ataskaitas, įskaitant pajamų auditą, taip pat - išvadą dėl valstybei priklausančio turto ataskaitos. Bus konsultuojama ir informacinių sistemų audito klausimais.

Valstybės kontrolierė G. Švedienė sakė: ?Užsienio kolegos labai vertina Lietuvos valstybinių auditorių sukauptą patirtį. Esame brandi institucija, todėl galime ir norime dalintis savo patirtimi su kitų šalių, šiuo metu formuojančių savo strategijas, kolegiškomis institucijomis. Valstybės kontrolė pradės vykdyti projektą, pagal kurį padės Gruzijos aukščiausiajai audito institucijai stiprinti gebėjimus. Neabejoju, kad šis bendradarbiavimas bus naudingas ir mums, nes teikdami ekspertinę pagalbą mokysimės perduoti savo patirtį, bus įdomu kartu su kolegomis iš Gruzijos kontrolės rūmų atlikti bendrus bandomuosius auditus.

Šis memorandumas pasirašytas vadovaujantis abipusės pagarbos, pasitikėjimo ir partnerystės principais, atsižvelgiant į Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) bei Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI) tikslus ir principus.

Lietuvoje rugsėjo 6-9 dienomis viešėjusi Gruzijos kontrolės rūmų pirmininko L.Bežašvili vadovaujama delegacija lankėsi Seime, kur susitiko su Seimo Pirmininko pavaduotoju Česlovu Juršėnu ir Seimo Audito komiteto pirmininke Loreta Graužiniene bei šio komiteto nariais.


Daugiau informacijos: Komunikacijos skyriaus vedėja Neringa Gaidytė, (8 5) 266 6794, mob. 8 609 98143, ngaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-10-14

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.