Į pradžią
 
Naujiena
2011-09-23   Valstybės kontrolė stebi rekomendacijų įgyvendinimą savivaldybėse
Valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos duomenimis, savivaldybės atsakingai įgyvendina valstybinių auditorių rekomendacijas.

Valstybės kontrolė 2010 m. finansinius ir teisėtumo auditus atliko 17-oje savivaldybių. Buvo konstatuota pažeidimų naudojant valstybės biudžeto lėšas ir valdant joms patikėtą valstybės turtą. Pavyzdžiui, asignavimai mokinio krepšeliui finansuoti buvo naudojami ne pagal paskirtį, taip pat mokykliniai autobusai nebuvo perduoti mokykloms pagal panaudos sutartis. Valstybinio audito ataskaitose pateiktose rekomendacijose savivaldybėms buvo siūloma ištaisyti padarytas klaidas, tobulinti vidaus kontrolės sistemą ir finansų valdymą.

Visas valstybinių auditorių pateiktas rekomendacijas įgyvendino Visagino, Palangos, Pasvalio rajono, Šiaulių miesto savivaldybės.

Visagino savivaldybė patikslino savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų ir personalinių priedų nustatymo bei skatinimo tvarka, paskirti asmenys, atsakingi už savivaldybės švietimo įstaigų vykdomus viešuosius pirkimus, už kompensacijų perskaičiavimo kontrolę ir už viešųjų darbų apmokėjimą.

Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu mokykliniai autobusai pagal panaudos sutartis buvo perduoti ugdymo įstaigoms, į valstybės biudžetą grąžintos lėšos, kurios buvo panaudotos, viršijant nustatytus subsidijų dydžius.

Trakų rajono savivaldybė ėmėsi priemonių, kad asignavimai darbo užmokesčiui, mokinio krepšeliui finansuoti būtų naudojami pagal teisės aktuose nustatytą tvarką. Be to, patikslinta lėšų, skirtų asmenims su sunkia negalia, socialinei globai organizuoti naudojimo tvarka.

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ėmėsi priemonių užtikrinti Žąslių vidurinės mokyklos kapitalinio remonto vykdymo priežiūrą.

Vilniaus miesto savivaldybė išieškojo lopšeliui-darželiui padarytą žalą, savivaldybei pavaldžios švietimo įstaigos pasitvirtino apskaitos politiką, sąskaitų planus, pakeitė finansavimo tvarkos aprašą. Tikimasi, kad Vilniaus miesto savivaldybė įgyvendins ir likusią dalį iki šiol neįgyvendintų rekomendacijų.

Vilniaus rajono savivaldybė teismuose ginčijusi nurodymą grąžinti į valstybės biudžetą 2009 metais ne pagal paskirtį panaudotas lėšas, pagal grafiką jau grąžino dalį šių lėšų.

Taip pat ir kitose savivaldybėse stebimi pozityvūs pokyčiai įgyvendinant Valstybės kontrolės pateiktas rekomendacijas. Valstybės kontrolė ir toliau stebės rekomendacijų įgyvendinimą savivaldybėse.

Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 3-iojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Rita Švedienė, tel. (8 5) 266 6719.


Komunikacijos skyrius: tel. (8 5) 266 6794, 8 609 98143, ngaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-09-23

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.