Į pradžią
 
Naujiena
2011-09-26   Apskričių reformoje taškas dar nepadėtas

Valstybiniai auditoriai, įvertinę, kaip perskirstomos apskričių viršininkų administracijų funkcijos, nustatė, kad likvidavus apskričių viršininkų administracijas apskričių reforma įvykdyta: panaikinta 44 proc. jų kompetencijai priskirtų funkcijų, kitos perduotos valstybės valdžios institucijoms ir savivaldybėms. Tačiau auditoriai pastebėjo, kad apskričių reformos stebėsena nepakankamai veiksminga, todėl ateityje bus sudėtinga laiku spręsti kylančias problemas.

Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, nors Lietuvoje vykdytos apskričių reformos rezultatai ir nauda pasireikš tik ilgalaikėje perspektyvoje, procesui valdyti būtina tolesnė stebėsena, kuri leistų lanksčiai spręsti kylančias problemas ir valdyti pokyčius. Tai padėtų įvertinti, ar buvo pasiekti šios ambicingos reformos tikslai ir gauta nauda – sumažinta administracinė našta verslui ir gyventojams, atsisakyta nereikalingų funkcijų, o kitas funkcijas vykdyti tuo lygmeniu, kuriuo efektyviausia.

Vyriausybei rekomenduota atlikti paskesnįjį (ex post) apskričių reformos ir apskričių viršininkų perskirstytų funkcijų vertinimą, siekiant nustatyti šios reformos pažangą ir naudą.

Auditoriai pažymi, kad su apskričių viršininkų funkcijų perskirstymu tiesiogiai susijusių pareigybių panaikinta mažiau, negu nurodo Vyriausybė, todėl lėšų, tiesiogiai susijusių su šių funkcijų perskirstymu, bus sutaupyta mažiau negu planuota. Perduodant apskričių viršininkų funkcijas savivaldybėms nebuvo įvertinti visas funkcijas įgyvendinti reikalingi ištekliai, todėl ne visos perduotos funkcijos gali būti vykdomos visa apimtimi ir tinkamai. Pastebėta, jog kai kurios apskričių viršininkų funkcijos net nebuvo identifikuotos. Pavėluotai buvo teikiami ir teisės aktų projektai, ypač žemės klausimais, tai turėjo neigiamos įtakos žemėtvarkos funkcijų vykdymo nepertraukiamumui, taip pat piliečiams ir funkcijas vykdantiems valstybės tarnautojams.

Nustatyta, kad audituotos savivaldybės perimtą apskričių viršininkų funkciją – ypatingų statinių naudojimo priežiūrą vykdo fragmentiškai – per metus patikrinama maža dalis ypatingų statinių (nuo 2 iki 15 proc.). Aplinkos ministerijai rekomenduota įvertinti ypatingų statinių naudojimo priežiūros vykdymą savivaldybėse ir numatyti priemones, užtikrinančias tinkamą šių statinių naudojimo priežiūrą.

Papildoma informacija: Romualda Masiulionienė, 6-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6736

Valstybinio audito ataskaita Apskričių viršininkų administracijų funkcijų perskirstymas


Komunikacijos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 266 6724, 8 609 98143, ngaidyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-10-14

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.