Į pradžią
 
Naujiena
2011-09-27   Valstybės kontrolė įvertino 2010 m. valstybės biudžeto vykdymo ir skolos ataskaitas

Valstybės kontrolė, atlikusi 2010 m. valstybės biudžeto vykdymo ir skolos ataskaitų vertinimą, konstatavo, kad visais reikšmingais atžvilgiais valstybės biudžetas vykdytas ir valstybės vardu skolintasi vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais. „Atlikdami šį darbą auditavome institucijų ir įstaigų, panaudojusių 82,3 proc. valstybės biudžeto asignavimų, finansus, analizavome ar teisėtai ir racionaliai naudojamos valstybės lėšos ir turtas, - sakė valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė. - Kadangi 2010-aisiais buvo diegiami nauji viešojo sektoriaus apskaitos standartai, buvo tikėtinas didesnis klaidų pavojus, tačiau matėme audituojamų subjektų pastangas ir rezultatai yra geresni negu buvo galima tikėtis“.

Atlikus 2010 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio vertinimo auditą nustatytų klaidų suma, turėjusi įtakos audito nuomonei, sudarė 176 mln. Lt (0,7 proc.) ir neviršijo valstybės biudžeto vykdymo vertinimui taikyto reikšmingumo lygio - 1 proc. visų panaudotų valstybės biudžeto asignavimų.

Valstybės auditoriai nustatė atvejų, kai lėšos iš valstybės biudžeto, skirtos specialiųjų programų finansavimui, buvo skirtos dengti išlaidoms tokių programų, kurios nebuvo patvirtintos Vyriausybės nutarimu; skirta daugiau lėšų, negu buvo galima skirti programai finansuoti; skaičiuojant akcizo pajamų atskaitymus Specialiajai kelių priežiūros ir plėtros programai nebuvo įvertintos grąžintos akcizo permokos pagal prekių grupes, todėl šiai programai finansuoti skirta daugiau valstybės biudžeto lėšų.

Atlikę Ataskaitų rinkinio atitikties teisės aktų reikalavimams ir Finansų ministerijos duomenims vertinimą, valstybės auditoriai nustatė, kad jame pateikta ne visa privaloma informacija - neišskirti duomenys apie studijų krepšeliui skirtus ir panaudotus asignavimus, nurodyti ne visi valstybės piniginių lėšų likučiai valstybės iždo sąskaitose. Ataskaitų rinkinyje nurodytos 4,4 mln. Lt mažesnės valstybės biudžeto pajamos, pateikta netiksli informacija apie aukštųjų mokyklų įmokas ir specialiųjų programų finansavimo šaltinius. Rezultatų ataskaitoje, kurioje pateikiami reikšmingiausi rodikliai, yra techninių klaidų, ataskaitose pateikta informacija apie valstybės biudžeto pinigų srautus neparodo tikrųjų valstybės biudžeto pinigų įplaukų ir išmokų, valstybės investicijų ataskaita neparodo visų valstybės investicijų.

2010 m. skolinimosi poreikiui užtikrinti Vyriausybė pasiskolino 11 894 mln. Lt, išplatinusi Vyriausybės vertybinius popierius (VVP) užsienyje ir Lietuvoje bei gavusi paskolą iš užsienio kreditorių. Tai garantavo stabilumą valstybės finansų sektoriuje, tačiau nepavyko išvengti kai kurių skolinimosi bei skolos valdymo procedūrų pažeidimų.

„Esant sudėtingai ekonominei ir finansinei situacijai, 2010 metais Lietuvai, kaip ir kitoms valstybėms, skolintis teko ženkliai daugiau, todėl skolos valdymui Valstybės kontrolė skyrė ypatingą dėmesį, - sakė G. Švedienė. - Audito metu atkreipėme Finansų ministerijos dėmesį į tam tikrus skolos valdymo tobulinimo aspektus“.

Valstybės kontrolė jau praėjusiais metais nurodė, kad nesilaikoma VVP išleidimo ir apyvartos bei Finansinių paslaugų pirkimo procedūrų taisyklių. Finansų ministerija 2011 m. rugpjūčio mėn. patvirtino Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos taisykles, kuriose apibrėžė visus vidaus rinkoje naudojamus VVP platinimo būdus.

Nustatėme, kad priimant sprendimą dėl kredito linijos (60 mln. eurų) buvo nesilaikyta VVP išleidimo užsienio rinkoje, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisyklių.

Išlieka aktualios laikinai laisvų piniginių išteklių valdymo problemos. Valstybės fondų laikinai laisvi piniginiai ištekliai turėtų būti naudojami valstybės vardu prisiimtiems skoliniams įsipareigojimams dengti. Rekomendacijas dėl šių dalykų Valstybės kontrolė teikė jau praeitais metais. Finansų ministerijos pateiktais duomenimis, šiuo metu jos baigiamos vykdyti.

Vakar valstybės kontrolierė G. Švedienė išvadas dėl 2010 m. valstybės biudžeto vykdymo ir valstybės skolos valdymo ataskaitų pateikė Seimui.

Papildoma informacija: 6-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja Danguolė Krištopavičienė, 266 6759

Išvada dėl Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo

Išvada dėl Lietuvos Respublikos 2010 m. valstybės skolos, suteiktų paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir suteiktų valstybės garantijų ataskaitų


Komunikacijos skyrius, (8 5) 266 6794, 8 609 98143, violeta.kiburyte@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2011-12-12

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.